وریز وجوهات
روز دوشنبه  ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۵، آقای دکتر علی اکبر صالحی ریاست سازمان انرژی اتمی با مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی دامت برکاته دیدار و گفتگو کرد.  
شنبه: 7 / 12 / 1395 ( )

بهار بندگی
فارسی
موضوع: 
کتابخانه
دوشنبه / 14 مهر / 1393