وریز وجوهات
بسم الله الرحمن الرحيم حادثه ناگوار و دلخراش جان باختن تعدادی از فرزندان عزیز کشورمان، دریانوردان غیور و فداکار هنگام انجام وظیفه، موجب تأثر و تأسف گردید‌. این مصیبت، بسیار سخت و سنگین است و فقط باید از خداوند متعال استمداد نمود که به...
يكشنبه: 1/بهم/1396 (الأحد: 4/جمادى الأول/1439)

بهار بندگی
فارسی

موضوع:

دوشنبه / 14 مهر / 1393