وریز وجوهات
بسم الله الرحمن الرحيم حادثه ناگوار و دلخراش جان باختن تعدادی از فرزندان عزیز کشورمان، دریانوردان غیور و فداکار هنگام انجام وظیفه، موجب تأثر و تأسف گردید‌. این مصیبت، بسیار سخت و سنگین است و فقط باید از خداوند متعال استمداد نمود که به...
سه شنبه: 26/دى/1396 (الثلاثاء: 28/ربيع الثاني/1439)

مراسم عزاداری شهادت حضرت علی بن الحسین امام سجاد علیهماالسلام در دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی
مراسم عزاداری شهادت حضرت علی بن الحسین امام سجاد علیهماالسلام در دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی
فارسی

موضوع:

دوشنبه / 24 مهر / 1396