وریز وجوهات
بسم الله الرحمن الرحیم   رحلت عالم ربّانی آیة الله آقای حاج شیخ محمدتقی مصباح یزدی ره، موجب تأثر گردید. شخصیتی که با تلاش و جدّیت خود به مراتب بالای فضل و علم در حوزه علمیه رسید و به مقام استادی برجسته حوزه نائل گردید. تأسیس مراکز...
چهارشنبه: 1399/11/1 - (الأربعاء:7/جمادى الآخر/1442)

نسخه مناسب چاپSend by email
احكام خمس

 

س1-آيا كتابي كه مورد مطالعه قرار نگرفته، خمس دارد؟
ج) اگر كتاب، مورد نياز انسان و در شأن او باشد، خمس به آن تعلق نميگيرد هر چند آنها را در طول سال نخواند.
 
س2- خانمي كه مقداري طلا به او هديه شده و الان هم از آن استفاده ميكند، بايد خمس و زكاتش را بپردازد؟
ج) زينتهاي مذكور زكات ندارد، و اگر در حد معمول و متعارف باشد، خمس ندارد.
ولي چنانچه بيشتر از حد معمول و شأن فرد باشد، پرداخت خمس آن واجب است.
 
س3- آيا به سكه طلا (بهار آزادي) خمس تعلق ميگيرد؟
ج) سكه بهار آزادي نيز مانند ساير داراييها است. چنانچه تا سر سال خمسي باقي بماند پرداخت خمس آن واجب ميباشد.
 
س4- آيا به سود پولي كه در بانك سپرده گذاري شده در صورتي كه خمس اصل پول پرداخت شده باشد خمس تعلق ميگيرد؟
ج) اگر سود بنحو مشروع باشد، هر مقدار از آن كه مصرف نگردد و تا سر سال خمسي باقي بماند پرداخت خمس آن واجب است.
 
س5- پولي بابت وام دانشجويي به ما داده ميشود، آيا اگر آن را پس انداز كنيم خمس دارد؟
ج) وام، مشمول خمس نميگردد، مگر به مقداري كه اقساط آن پرداخت شده و پس انداز شده باشد.
 
س6- خانم هايي كه شاغلند و در آمد دارند، آيا لازم است هر ماه خمس حقوق خود را كنار بگذارند يا تعيين سال خمسي كفايت ميكند؟
ج) پرداخت خمس در هر ماه لازم نيست، اولين حقوقي كه ميگيرند، اول سال خمسي آنها است. و چنانچه درآمدشان از مخارج سال اضافه بيايد، بايد خمس آن را بپردازند.
 
س7- مهريه خود را به تدريج از شوهرم ميگيرم، خمس دارد يا خير؟
ج) مهريه خمس ندارد.
 
س8- براي رفتن به عمره مفرده ثبت نام كردهام. قسمتي از پول آن را پرداختهام و بقيه وام است، آيا لازم است خمس آنها را بپردازم؟
ج) پولي كه پرداختهايد، اگر از درآمد بوده و يك سال بر آن گذشته و بعد به حساب ريختهايد، خمس دارد؛ اما وام مذكور خمس ندارد.
 
س9- اگر با اين هدف كه خمس ندهيم، طوري خرج كنيم كه از درآمد سال چيزي زياد نيايد، اشكال دارد؟
ج) اگر مصارف حلال باشد و زايد بر شأن نباشد، اشكال ندارد و در فرض سؤال، پرداخت خمس لازم نيست.
 
س10- خوردن غذاهايي كه به عنوان نذر ميدهند و نميدانيم صاحبانش حساب خمسي دارند يا نه، چه صورت دارد؟
ج) اگر يقين نداشته باشيد به عين غذايي كه مصرف ميكنيد خمس تعلق گرفته يا خير، استفاده از آن براي شما اشكال ندارد.
 
س11- آيا ميتوانم بدون رجوع به مرجع تقليد، خمس خود را در راهي كه مصلحت ميبينم خرج كنم؟
ج) خير، تصرف در خمس بدون اجازه از مجتهد جامعالشرايط جايز نيست. بلي با اجازه ازآن مجتهد يا وكيل او ميتوانيد در مصارف شرعي تعيين شده صرف نماييد.
 
س12- اگر وام گرفته باشم و قبل از مصرف آن، سال خمسي برسد پرداخت خمس آن لازم است يا خير؟
ج) خمسِ وام، واجب نيست، مگر به مقداري كه از اقساط آن پرداخته باشيد كه در حكم پس انداز است.
 
س13- پولي را به تدريج براي تهيه خانه پس انداز كردهام آيا به آن خمس تعلق ميگيرد؟
ج) اگر راهي براي تهيه خانه مسكوني مورد نياز فعلي، غير از پس انداز تدريجي نداريد، پس انداز مذكور خمس ندارد.
 
س14- آيا سهامي‌كه از بازار بورس خريداري ميكنيم، خمس دارد؟
ج) حكم سرمايه را دارد كه در سر سال خمسي، بايد خمس آن را بپردازيد.
 
س15- اگر از درآمد خود به كسي قرض داده باشيم، و بعد از دو سال به ما برگرداند، خمس دارد؟
ج) بلي، پرداخت خمس آن بلا فاصله واجب است.
 
س16- در شرايط فعلي كه پول حج و عمره، بيش از يك سال در حساب سپرده در بانك ميماند، پرداخت خمس آن واجب است يا خير؟
ج) خمس ندارد، اگر چه احتياط در پرداخت آن نيكو است.
 
س17- آيا ميتوانيم خمس خود را به پدر و مادر فقير خود بدهيم؟
ج) پدر و مادر فقير، واجب النفقه اولاد هستند و اگر فرزند تمكن مالي داشته باشد، بايد مخارج آنها را تأمين كند و اگر از ساداتند براي نفقه واجب نميتواند سهم سادات به آنها بدهد، و نسبت به سهم مبارك امام عليه السلام موكول به اذن فقيه جامع الشرايط است.
 
س18- آيا ميتوانيم خمس خود را صرف حسينيه و يا سايركارهاي خير نماييم؟
ج) سهم سادات بايد به سيد فقير داده شود،اما نسبت به سهم امام عليه السلام با اجازه از مرجع تقليد خود و يا نماينده او، مانعي ندارد.
 
س19- حقوقي كه پس از فوت، هر ماه به خانواده مرحوم داده ميشود، آيا مشمول خمس ميگردد؟
ج) چنانچه از مخارج سال اضافه بيايد، خمس دارد.
 
س20- كسي كه به تقليد از مجتهد ميّت باقي مانده است، خمس خود را بايد به چه كسي بپردازد؟
ج) لازم است خمس را به مجتهد زنده بپردازد، و پرداخت به وكيل مجتهد ميت كفايت نميكند.
 
س21- كتابهايي را تهيه كردهام؛ ولي موفق به مطالعه آنها نشدهام؛ آيا خمس به آنها تعلق ميگيرد؟
ج) چنانچه مورد نياز و در معرض استفاده بوده، خمس ندارد.

موضوع:

جمعه / 14 اسفند / 1388