وریز وجوهات
بسم الله الرحمن الرحيم  قال مولانا اميرالمؤمنين عليه‌السّلام:  « إِنَّا لَأُمَرَاءُ الْكَلَامِ وَ فِينَا تَنَشَّبَتْ‏ عُرُوقُهُ‏ وَ عَلَيْنَا تَهَدَّلَتْ غُصُونُه‏ »(۱)   در ميدان و جهان وسيعی که سخن از نهج‌البلاغة و از امام...
دوشنبه: 1398/03/6 ( )
نسخه مناسب چاپSend by email
احكام نماز عيد فطر

 

× نماز عيد فطر در زمان حضور امام عليه السلام واجب است و بايد به جماعت خوانده شـود. و در زمـان مـا كه امام عليه السلام غايب است، مستحب مى‌باشد. و مى‌شود آن را به جماعت يا فرادى خواند ولى احتياط اين است كه به جماعت آن را رجاءاً بخواند.
× وقت نمازعيد فطر از اول آفتاب روز عيد تا ظهر مى‌باشد.
× مستحب است در عيد فطر، بعد از بلند شدن آفتاب افطار كنند و زكات فطره را هم بدهند يا جدا نمايند و بعد، نماز عيد را بخوانند.
× نماز عيد فطر دو ركعت است كه در ركعت اول بعد از خواندن حمد وسوره، بايد پنج تكبير بگويد و بعد از هر تكبير يك قنوت بخواند و بعد از قنوت پنجم، تكبير ديگرى بگويد و بـه ركـوع رود و دو سـجده بجا آورد و برخيزد و در ركعت دوم چهار تكبير بگويد و بعد از هر تكبير قنوت بخواند و تكبير پنجم را بگويد و به ركوع رود وبعد از ركوع دو سجده كند وتشهد بخواند و نماز را سلام دهد.
× در قنوت نماز عيد فطر، هر دعا وذكرى بخوانند كافى است، ولى بهتر است ايـن دعـا را بـخوانند: اللهم اهل الكبريا والعظمة واهل الجود والجبروت واهل العفو والرحمة واهل الـتـقـوى والـمغفرة اسالك بحق هذا اليوم الذى جعلته للمسلمين عيداً ولمحمد ذخراً وشرفاً وكـرامة ومزيداً ان تصلى على محمد وآل محمد وان تدخلنى فى كل خير ادخلت فيه محمداً وآل مـحـمد وان تخرجنى من كل سوء اخرجت منه محمداً وآل محمد صلواتك عليه وعليهم. اللهم انى اسالك خير ما سألك به عبادك الصالحون واعوذ بك ممااستعاذ منه عبادك المخلصون.
× در زمان غايب بودن امام عليه السلام مستحب است بعد از نماز عيد فطر، دو خطبه بـخـوانـند، و بهتر آن است كه در خطبه عيد فطر احكام زكات فطره را بگويند.
× نماز عيد سوره مخصوصى ندارد ولى بهتر است كه در ركعت اول آن سوره شمس (سـوره 91) و در ركـعت دوم سوره غاشيه (سوره 88) را بخوانند، يا در ركعت اول سوره سبح اسم (سوره 87) و در ركعت دوم سوره شمس (سوره 91) را بخوانند.
× مستحب است نماز عيد را در صحرا بخوانند ولى در مكه مستحب است در مسجد الحرام خوانده شود.
× مستحب است پياده و پابرهنه و با وقار به نماز عيد بروند و پيش از نماز غسل كنند و عمامه سفيد بر سر بگذارند.
× مستحب است در نماز عيد بر زمين سجده كنند و در حال گفتن تكبيرها، دست‌ها را بـلـند كنند وكسى كه نماز عيد مى‌خواند، اگر امام جماعت است يا فرادى نماز مى‌خواند، نماز را بلند بخواند.
× بعد از نماز مغرب و عشا شب عيد فطر و بعد از نماز صبح آن و بعداز نماز عيد فطر بلكه بعد از نماز ظهر وعصر روز عيد نيز مستحب است اين تكبيرها را بگويد: الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد، الله اكبر على ما هدانا.
× احـتـيـاط مستحب آن است كه زن از رفتن به نماز عيد خوددارى كند ولى اين احتياط براى زن پير نيست.
× در نماز عيد هم مثل نمازهاى ديگر، مأموم بايد غير از حمد و سوره چيزهاى ديگر نماز را خودش بخواند.
× اگر مأموم موقعى برسد كه امام مقدارى از تكبيرها را گفته بعد از آن كه امام به ركـوع رفـت بايد آنچه از تكبيرها و قنوت‌ها را كه با امام نگفته خودش بگويد و اگر در هر قنوت يك سبحان الله و يك الحمدلله بگويد كافى است.
× اگـر در نـماز عيد موقعى برسد كه امام در ركوع است چنانچه بتواند اقتدا كند وتـكبيرها و قنوت‌ها را مختصراً اگر چه به يك سبحان الله باشد بگويد و درك ركوع امام كند اشكالى ندارد والا احتياط آن است كه در حال ركوع اقتدا نكند.
× اگر در نماز عيد يك سجده يا تشهد را فراموش كند، احتياط آن است كه بعد از نماز آن را بجا آورد و نيز اگر كارى كه براى آن سجده سهو لازم است پيش آيد، بنابر احتياط بايد بعد از نماز دو سجده سهو بنمايد.
 

 

 

موضوع:

سه شنبه / 8 شهريور / 1390