وریز وجوهات
پیام ‌مرجع عالیقدر شیعه حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی مدظله الوارف به دوازدهمین اجلاس سالانه غدیر-مشهد مقدس، ۱۴۴۰ ه.ق بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنّا لنهتدی لولا أن هدانا الله  الحمد لله الذی جعلنا من...
يكشنبه: 1398/06/3 - (الأحد:23/ذو الحجة/1440)
نسخه مناسب چاپSend by email
احكام غير مسلمين

دست دادن و معاشرت
1179.  معاشرت با اهل كتاب و هم‌غذا شدن با آنها چه حكمي دارد؟
ج. ذبائح اهل كتاب مردار و نجس است و خوردن آن جايز نيست و خودشان نيز بنابر احتياط واجب نجس هستند، بنابراين هر چه كه در حال رطوبت با آن ملاقات نمايند، بنابر احتياط واجب نجس مي‎شود. والله العالم.
1180.  اگر دست تر به در و ديوار يا اشياء متعلّق به مسيحيان، يهوديان و هندوها بخورد، حكمش چيست؟
ج. با علم به نجاست محلّ بايد دست را آب بكشيد و الا لازم نيست. والله العالم.
1181.  با غير مسلمان كتابي اگر با دستِ تر و مرطوب مصافحه نمائيم، بايد دست خود را آب بكشيم يا خير؟
ج. بنابر احتياط واجب دست خود را آب بكشيد. والله العالم.
1182.  ازدواج موقت مرد زردشتي با زن مسلمان، جايز است يا خير؟
ج. ازدواج زن مسلمان با زرشتي ولو به نحو موقّت باطل است. والله العالم.
1183.  آيا به فتواي حضرتعالي زردشتي‎ها در همه مسائل ملحق به اهل كتاب هستند، مثلاً، آيا آنها پاك هستند و ازدواج دائم و موقّت با زن و دختر آنها جايز است؟
ج. زردشتي‌ها مانند اهل كتاب بنابر احتياط نجس هستند و نسبت به نكاح آنها احوط ترك است، چه به نحو دوام و چه انقطاع. والله العالم.

1184.  حكم نگاه كردن و ازدواج و طهارت و نجاست اهل ذمّه چيست؟
ج. نگاه به مواضعي از كافره كه عادتشان بر عدم ستر آن مواضع است، بدون تلذّذ و ريبه جايز است، و ازدواج موقت با كتابيه جايز است و به طور دوام خلاف احتياط است، و اهل كتاب به نظر اينجانب بنابر احتياط محكوم به نجاستند. والله العالم.
1185.  آيا متعه اهل كتاب و كافر (كسي كه معتقد به اديان آسماني نيست) جايز است؟
ج. متعه نمودن اهل كتاب جايز است ولي متعه ساير كفار جايز نيست. والله العالم.
1186.  رفتن غير مسلمان و يا اهل تسنن به حرم‌هاي مقدس معصومين و امامزادگان^، چه حكمي دارد؟
ج. نسبت به اهل تسنن مانع ندارد و نسبت به كفار محلّ اشكال است. والله العالم.
1187.  فرقه‎اي از صابئين در خوزستان مي‎باشند، آيا اين افراد اهل كتاب هستند؟ آيا پاك مي‎باشند يا نه؟
ج. اهل كتاب بودن صابئين براي ما ثابت نيست. والله العالم.
فرقه‎هاي صوفيه
1188.  نظر مبارك حضرتعالي در مورد صوفيه و عقائد آنها چيست؟
ج. صوفيه با فرقه‎ها و انشعابات بسياري كه دارند اگر چه در انحراف در يك سطح نيستند و بسا برخي از آنان خارج از ربقه اسلام شمرده نشوند، در مجموع منحرفند و عقائد خاصه‎اي كه دارند غير اسلامي است. والله العالم.
1189.  نظر حضرتعالي در مسئله غلاة و مجسمه و مجبره و صوفيه كه مرحوم سيّد در عروه بيان فرمودند، چيست؟
ج. نظر حقير همانند نظر شريف استادنا الاعظم الزعيم الاكبر آيت‌الله العظمي بروجردي+ با نظر مرحوم سيد صاحب عروه اعلي‌الله مقامه مطابق است، مع ذلك به مؤمنين توصيه مي‎نمايم كه به طور كلي اگر چه ترتيب آثار كفر و احكام كافر همان طور كه در عروه فرموده است، با عدم التزام و عدم التفات به لوازم فاسده اين عقايد بر آنها نشود، از معاشرت و مجالست و مخصوصاً مزاوجت و رفاقت با آنها جداً پرهيز و احتراز نمايند كه معرض خطرات و مفاسد بزرگ است. والله العالم.
1190.  نظر حضرتعالي در مورد برخورد با بهائيت و تصوّف چيست؟
ج. به طور كلي برخورد مساعدتي و موافقت آميز و هر ارتباطي كه موجب ترويج و تقويت فرق ضالّه باشد، جايز نيست و ترك مصاحبت و مجالست با آنها لازم است. والله العالم.
1191.  آيا رفتن به خانقاه دراويش و صوفيه، جهت استماع مرثيه و سوگواري ائمه اطهار^، يا اقامه فاتحه و شركت در آن جايز است؟
ج. ترويج باطل است و جايز نيست. والله العالم.
1192.  كمك به ساختمان خانقاه دراويش و هر گونه مساعدت ‎هاي جنسي به آنان چگونه است؟
ج. كمك به ساختمان خانقاه و همچنين هر كمك جنسي كه مربوط به مسلك و مرام آنها باشد جايز نيست. والله العالم.
1193.  در مجالس صوفيه، شركت كردن و يا جنس خريدن از آنها جايز است يا خير؟
ج. شركت در مجالس آنها جايز نيست و جنس خريدن هم اگر موجب تقويت آنها بشود، جايز نيست. والله العالم.
1194.  به علت عدم آگاهي به حكم شرعي مسئله، خانمي از اهل فرقه عَلي اللهي را به همسري گرفتم، در اين مدت به علت داشتن مذهب خاص خودش، 
به انجام وظايف شرعي ما مقيد نيستند نماز نمي‎خواند، روزه نمي‎گيرد و ساير تكاليف شرعي را انجام نمي‌دهد و از فرقه خود پيروي مي‎كند. آيا عقد ما صحيح بوده است يا خير؟ اگر باطل است، تكليف مهريّه و ساير حقوق او چگونه است؟ تكليف بچههاي ما چيست؟
ج. به طور كلي در نظير مورد سؤال، چنانچه زوجه واقعاً حضرت اميرالمؤمنين× را خدا بداند، عقد باطل و جدايي زوج از او لازم است و محتاج به طلاق نيست و چون زوج نمي‎دانسته و ازدواج نموده، بچه در فرض سؤال ملحق به پدر و شرعاً محكوم به حلال‌زاده بودن است و نسبت به لزوم پرداخت مهريه با اينكه زوجه موصوفه محكوم به كفر است وجهي به نظر نمي‎رسد. والله العالم.
1195.  آيا فرقه‎اي كه خود را اهل حق مي‎ نامند مسلمانند يا خير؟ و اگر مسلماني، يكي از اهل اين فرقه را بكشد، قصاص نمودن آن مسلمان جايز است؟
ج. در مورد سؤال، كساني كه حضرت علي× را خدا مي‎دانند و يا منكر يكي از ضروريات اسلام باشند، محكوم به كفر هستند. و مسلمان را به جهت قتل كافر نمي‎شود قصاص كرد، ولي حاكم شرع طبق موازين مي‎تواند قاتل را تعزير نمايد. والله العالم.
1196.  فرقه «علي اللهي» كه معروف به اهل حق مي‎ باشند، عده‎اي از آنها در شهرهاي متعددي از كشور مانند، همدان، كرمانشاه، سنندج و كنگاور و روستاهاي آن منطقه سكونت دارند، و عقيده آنها بر اين است كه نه به اصول دين و نه به فروع دين و ساير احكام اسلامي از قبيل غسل و غيره عمل نمي‎كنند، ازدواج با آنها و غذا خوردن و معاشرت با آنها چه حكمي دارد؟
ج. اگر فرقه مذكوره، حضرت اميرالمؤمنين× را خدا بدانند يا منكر ضروري دين مانند نماز و روزه و مانند اينها شوند كافرند، و واضح است كه ازدواج با آنها جايز نيست و باطل است. و اگر آن بزرگوار را خدا ندانند و منكر ضروري دين هم نشوند، چون انحرافات عقيدتي و اخلاقي و عملي بسيار دارند ازدواج با آنها محلّ اشكال است، بلكه اجتناب از آن لازم است. بلي افرادي از آنها كه قائل به شهادتين مي‌باشند و اقرار به عقائد باطله و انكار ضروريات دين از آنها ثابت نيست، محقون ‎الدم و مال و جان و عرضشان محترم است. والله العالم.
1197.  آيا بلند گذاشتن شارب تا روي لب استحباب دارد يا خير؟
ج. استحباب ندارد و به عنوان تشبه به فرقه صوفيه حرام است. والله العالم.
فرقه ضالّه بهائيت
1198.  بسياري از بهائيون مقيم جمهوري اسلامي، اظهار مي‎دارند كه ما تابع قوانين عمومي ايران بوده و هيچ تخلفي را مرتكب نشده‎ايم، ليكن متحمل تضييع حقوق هستيم، آيا اصولاً بهائيون، بالاخص بهائيت مقيم ايران اهل ذمّه محسوب مي‎شوند يا خير؟ و آيا پرداخت ديه به اولياي دم شخص بهايي ضروري است يا‎‎ خير؟
ج. بهائي‎ها اهل ذمّه نيستند و ديه ندارند، اهل ذمّه بر يهود و نصاري و مجوس اطلاق مي‎شود، به شرط اينكه مقرّرات شرعي ذمّه را عمل بنمايند. والله العالم.
1199.  آيا عدم پذيرش درخواست انحصار وراثت از ورّاث بهائي توسط محاكم دادگستري محمل شرعي دارد؟
ج. اگر درخواست انحصار وراثت براي تعيين ورثه مسلمان او باشد مانعي ندارد، ولي اگر براي تعيين بازماندگان بهائي او باشد، چون توارث بين آنها مشروعيت ندارد، قبول درخواست مذكور جايز نيست. والله العالم.
1200.  آيا پذيرش بهائيون و ثبت نام آنها در مؤسسات آموزشي بر طبق مصالح و موازين اسلامي است؟
ج. ثبت نام آنها به عنوان بهائي كه يك سازمان جاسوسي و ضدّ اسلامي است، جايز نيست و خلاف مصالح اسلامي و اصول و ارزش‎هاي انقلاب اسلامي است. والله العالم.

1201.  وظيفه مسلمان در برخورد با فرد بهائي در موارد: خريد و فروش، اجاره و عاريه لوازم زندگي، و پذيرفتن هداياي‎‎آنان چيست؟
ج. در صورتي كه امور مذكوره در سؤال موجب تقويت آنها بشود جايز نيست. ‎‎والله العالم.
1202.  نظر حضرتعالي پيرامون گفتگو و دست دادن و اظهار دوستي با فرقه ضالّه بهائيّت چيست؟
ج. اظهار دوستي با بهائي، با دست دادن و صورتهاي ديگر جايز نيست. والله العالم.
كتب ضلال
1203.  نظر حضرتعالي را در مورد خواندن كتاب‌هايي كه باعث باز شدن ذهن خواننده نسبت به دسايسي كه ابر قدرتها بر ضدّ ديگران به كار مي‌‎برند، مانند كتابهايي كه فرضاً يك سياستمدار يا يك جاسوس نوشته است، با توجه به اينكه ممكن است نكات غير اخلاقي هم تا حدّي در آن باشد، بيان فرماييد.
ج. موارد مختلف است بايد خصوص هر كتاب مورد سؤال قرار گيرد تا جواب مربوط به آن كتاب گفته شود ولي به طور كلّي مطالعه كتابهايي كه ممكن است موجب انحراف در عقيده و يا اخلاق مطالعه كننده گردد جايز نيست. والله ‎العالم.
1204.  آيا خواندن كتب غير اسلامي، مانند بهائيت و كمونيسم و ساير مرام‌هاي الحادي حرام است يا خير؟
ج. حفظ و نگهداري كتب ضلال و خواندن آنها حرام است، مگر براي كسي كه قدرت تشخيص حق از باطل را داشته باشد و غرض صحيحي ـ مانند ردّ مطالب باطله ـ داشته باشد. والله العالم.
1205.  ملاك مضلّ بودن كتاب چيست؟
ج. ملاك مضلّ بودن كتاب آن است كه مشتمل بر مطالبي باشد، كه معرضيت گمراه نمودن خواننده را از نظر مذهبي داشته باشد. والله العالم.
1206.  خريد و فروش كتب صوفيه و مطالعه آنچه حكمي دارد؟
ج. طبع، نشر، خريد، حفظ و مطالعه كتب صوفيه حرام است و كتاب‌هايشان حكم كتب ضلال را دارد، كه مطالعه آن فقط براي اهل نظر جهت ابطال باطل آنها جايز است. والله العالم.

 

موضوع:

چهارشنبه / 29 مرداد / 1393