رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
شنبه: 1401/04/4

سخن دفتر تنظیم ارج نامه کتاب شریف منتخب الاثر/تصاویر

سخن دفتر تنظیم ارج نامه کتاب شریف منتخب الاثر/تصاویر
 
 
بسم الله الرّحمن الرّحیم
اَلسَّلَامُ عَلَى الْمَهْدِیِّ الَّذِی وَعَدَ اللهُ بِهِ الْأُمَمَ
 
بیش از هفتاد سال پیش، مُتتبّعی خبیر، محقّقی خستگی ناپذیر و تیزبینی بصیر، به امری خطیر پرداخت و گام در مسیری نهاد تا خدمتی ماندگار به آستان مقدّس حضرت بقیة الله الاعظم عجّل الله تعالی فرجه الشّریف تقدیم دارد.
در شرایطی که شبهات خَنّاسان حول وجود مقدّس امام غائب ارواحنا فداه فزونی یافته بود، برای آفریدن اثری کامل و جامع، و در عین حال رافع و دافع شبههافکنان، نیاز به فردی قابل و عالمی عامل بود که هم صاحبِ غیرتی درخور در دفاع از دین مُنیف و مخصوصا ساحت امام عصر باشد؛ هم دستی پُرمایه بر علم حدیث و جوانب و قواعد آن داشته باشد؛ هم خمیرِ علم رجال را چونان استادی توانا در مشت، وَرز داده باشد؛ هم مجتهدی متبحّر باشد که روایات را نزد هم بر اساس قواعد، تحلیل و تجمیع کند؛ هم متکلّمی زبردست باشد که به هنگام نیاز، بتواند موضوعات و عناوین اعتقادیِ مرتبط را به گونهای عالمانه بسط دهد و هم دارای همّت عالیهای باشد که کار را به سرانجام رسانَد.
در عشق و علاقه به ساحت ولیّ عصر و زمان، و صاحب عَطف و حَنان، نیز، نسب از دو سو داشت این نیک پِی؛ و همچون والد و والدهی والامقامش، با دلی سوزان و قلبی گدازان در فراق صاحب دوران و دردانهی روزگاران، ایّام را میگذراند.
اینگونه بود که دامن همّت به کمر زد و بدین مهمّ مشغول شد. مدّتها بر خوانِ اَلوانِ راویان برنشست و طومار بر دست، در سَفر و حَضر، به دنبال اصطیاد گوهرهای پراکندة احادیث، در دریای کتبِ نور غور نمود. خامه و دفتر را به حضور مدام خواند و سَوادِ قلم را بر بَیاضِ اوراق نشاند. لَیل و نَهار را از هم نشناخت و طومار شبانه روز را به هم پیچید و از شوق از پا ننشست تا در شوال المکرّم سال ١٣٧٣ هجری قمری (خرداد ماه ١٣٣٣ شمسی)، دیدۀ منتظران به موسوعهای روشن شد که با شیوهای ابتکاری و منحصر به فرد نگارش یافته و دارای چنان جامعیتی بود که تحسین و مدح همگان را برانگیخت.
منتخب الأثر فی الإمام الثّانی عشر علیه السّلام تسمیۀ درخشانی بود که بر این مجموعه، چشم نواز بود و مؤلّف، خود را با پیشوند أقلّ المتمسّکین بحبل ولایته معرفی کرده بود: لطف الله الصّافی
با تکیه بر عنایات لایزال الهی و توجهات خاصّهی جان جهان و قطب دایرهی امکان، اثری خلق شده بود که هم پایۀ کتب مهدویۀ متقدم چون الغیبهها و کمالالدّین بود و در عین استفاده از آن آثار، شیوهای مستقل و سخنی نو و ارزشمند داشت. شئون مختلف بحث موعودشناسی را از منابع اسلامی به خصوص عامّه استخراج کرده بود، تواتر معنوی عناوین مربوط به امام زمان را نشان میداد و ثابت میکرد که عقیده به مهدویتِ شخصیه، عقیدهای عامّ و فراگیر و شامل همۀ فرق اسلامی است. در عین حال فراتر از مباحث سندی و رجالی، نسخه پژوهی، تبویب و موضوعبندیهای ابتکاری و تلاشهای حدیثی، به مطالب، شبهات و حتّی اخبار روز و پاسخ به برخی کتب معاصر و بررسی‌های اعتقادی و کلامی نیز پرداخته بود.
پس از طبع و پخش کتاب، بزرگانِ علم و فضیلت از این اثرِ منتخب تقدیر کردند و عامّه و خاصّه زبان به مدح آن گشودند. آری! آنچه از آفتاب عالم تاب بگوید، مانند آفتاب میدرخشد.
به گواهیِ کارآشنایان و زُبدگان، از جهات مختلف، این کتابِ درخشان، جامع‌ترین و کامل‌ترین اثر پیرامون حضرت بقیةالله ارواحنا فداه است که به رشته تحریر در‌آمده. اثری بدیع، شاهکاری عظیم و مرجع تحقیقات مهدویت که مؤلّفِ والامقام با ذوق سرشار و حسن‌سلیقهی تحسین برانگیزِ خود با اسلوبی عالی و شیوه‌ای کاملاً‌ ابتکاری به جهان اسلام هدیه داده است.
حدود چهل سال بعد، مؤلّف گرامی که اینک به آثار و مقالات مهدویِ فراوان دیگر و هم چنین به تألیف و پاسخ به شبهات در حیطههای مختلف اعتقادی و کلامی و پاسخ به مسایل فقهی و فعّالیّت در حوزۀ نظارت بر تقنین مشغول بود، تکمیل و تحشیۀ اثر یک جلدی را لازم دید و آنچه در این یک اربعین در ذهن خویش جمع آورده بود، شخصاً و به تنهایی با تلاش حدود دو هزار ساعتۀ مجدّد به نگارش درآورد و در مجموع پس از نیم قرن، مجموعۀ سه جلدی را به آستان قدس مهدوی تقدیم نمود. در مرحلۀ تکمیل، هم شمار روایات و ابواب و هم مقایسه و تطبیق نسخهها، هم نکات حدیثی و رجالی، و هم مقالات علمی و تحلیلی، تتمیم و توسعه یافت و روایات تازهیاب به صورت مستدرک در انتهای ابواب اضافه شد.
ده سال بعد، کار ترجمۀ مجموعۀ سه جلدی سامان یافت که در کنار ترجمه، شمارهگذاریِ روایات و هم چنین جایگذاریِ مستدرکات در ابواب، نظم مجدّدی گرفت. این مجموعه نیز در شش جلد بصورت متن و ترجمه به زیور طبع آراسته شد.
پس از چاپ ترجمه، به نظر رسید که مجموعه ای از مقالات و نگاشته ها از صاحبان فضل و قلم، با عنوان «ارج نامۀ منتخب الاثر» به بهانۀ رونمایی از مجموعۀ شش جلدی تنظیم شود؛ ولیکن به لحاظ ملاحظاتی اجرایی نشد.
بیشاز یک سال پیش، برخی از بزرگواران و فعالان مهدوی با توجه به اینکه سال ١۴۴٣ قمری هفتادمین سال تألیف این اثر فاخر است، فرصت را غنیمت شمردند و با استیذان از محضر ایشان به آرزوی ده ساله دامن زدند و با محقّقان و مؤلّفان ارجمند، مخصوصاً نویسندگان و خدمتگزاران عرصۀ آن منجیِ مصلح، سخن آغاز کردند که با استقبال آنان روبرو شد.
گفتنی است که آثار مهدوی آن بزرگوار علاوه بر کتاب فاخر منتخبالأثر در سه مجلّد، شامل بیش از پانزده عنوان کتاب و مقالات مفصّل دیگر نیز میشود که در مجموعهای چهارجلدی با عنوان «امامت و مهدویت» گردآمده است.
باری، اندک اندک، مقالات، ارسال و یک به یک به محضر باهرالنّور آن فرزانۀ آگاه ارایه گردید. آن استوانه و پشتوانۀ مهدی یاوران از اینکه تکاپویی در جمع صاحب زمانیان افتاده و دغدغۀ طرح مجدّد نام آن حضرت صلوات الله علیه در جمعی پیش آمده، خشنود شدند و از برخی از صاحبان آثار، تقدیر و تشکّر فرمودند.
کارِ مجموعه به آرامی پیش میرفت که خبری غمبار و ضایعهای عظیم، عالم اسلام و جامعۀ تشیّع را در بهت فروبرد. ارتحال آن فقیه عظیمالشّأن و مرجع عالیقدر آن قدر تلخ و ناباورانه به وقوع پیوست که سخنگفتن از آن در این فاصلۀ کوتاه، بسیار سخت است و قلم در نوشتن از آن اندوهِ سنگین، کندی میکند.
خدای متعال، به لطف خویش، آن جناب را تا آخرین روزهای حیات پربرکت دنیایی، از حافظهای استثنایی و حضور ذهنی اعجابانگیز و هوشی سرشار، در عینِ اخلاص و تقوی و کمال یقین برخوردار کرد تا در اوجِ عزّت و توجّه به ذات باری، دعوت او را لبیک گوید. وَسَلامٌ عَلَیْهِ یَوْمَ وُلِدَ وَیَوْمَ یَمُوتُ وَیَوْمَ یُبْعَثُ حَیًّا.
با صد اسف و افسوس باورکردنی نیست که به جای درک محضر معرفت بخشش باید دریغاگوی آن فقید فقه و تقوی بود و مجموعهی ارج نامه را در فقدان آن وجود ذی جود به سرانجام رساند. هفتادمین سال تألیف، بدون حضور مؤلّف گرانقدر شیرینی اش را از دست داده است. ولیکن به فضل الهی امیدواریم که ولیّالله الأعظم پاداشِ بیشاز هشتاد سال قلم زدن در راه دفاع از حریم دین و دیانت و زدودن غبار غربت از چهرۀ روایات و مباحث مهدویت را به ایشان عنایت فرماید و نزد خاصّان و مقرّبان درگاه ربوبی متنعّم باشند. انشاءالله تعالی.
آنچه برای جامعۀ شیعه و همۀ حقیقتطلبان آزادۀ دنیا برجای مانده تراث عظیم اعتقادی و رشحات قلم آن بزرگ مرد دانش و فضیلت است که باید بیش از پیش مورد توجّه و مراجعه قرار گیرد که دفتر نشر آثار نیز، ترویج و ارائۀ آن را وظیفۀ خود میداند.
اینک با آرزوی علوّ درجه و تعالی مرتبه برای آن رجل الهی، این تلاش ناتمام در ارجنهادن به آثار مهدویِ قلم مبارک آیت الله العظمی آقای حاج شیخ لطفالله صافی گلپایگانی رضواناللهتعالیعلیه به جامعۀ فرهیختگان و دانشمندان و علمای بزرگوار ارایه می شود.
پیشاپیش از تمامی گرامیان و همراهان این مجموعه سپاسگزاری و از نظرات اصلاحی و تکمیلی اندیشوران استقبال می شود.
امیدواریم که با این بهانه، در آیندهای نزدیک، در ترویج نام اطهر و یاد معطّر حضرت بقیّةالله مولانا المهدی ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء و اقتدا به منش و روش و خاک پای مقدّس حضرتش تکاپویی بیش از پیش به جریان افتد؛ که آن فقیهِ فَرازمند، آرزو و دغدغهای جز این در طول حیات پربرکت خویش نداشت.
در آخر، با اقتدا به آن مقتدایِ عاشقانِ آستانِ مقدّسِ حجّتِ حیِّ کردگار زمزمه میکنیم:
اللّهم عجّل لولیّک الفرج و العافیة و النّصر و اجعلنا من أنصاره و أعوانه و ارزقنا الفوز بلقائه بحق محمد وآله الطاهرین
 
شوال المکرم ۱۴۴۳ - خردادماه ۱۴۰۱
دفتر تنظیم ارج نامۀ کتاب شریف منتخب الأثر
 
لینک تصاویر

موضوع:

ویژه نامه ارتحال: 
برداشتن از قسمت ویژه نامه ارتحال

قابل توجّه محقّقان و پژوهشگران ارجمند: عرضه سه اثر جدید آیت الله العظمی صافی گلپایگانی در سی‌اُمین نمایشگاه بین المللی کتاب

قابل توجّه محقّقان و پژوهشگران ارجمند: عرضه سه اثر جدید آیت الله العظمی صافی گلپایگانی در سی‌اُمین نمایشگاه بین المللی کتاب
عرضه سه اثر جدید مرج عالیقدر در سی‌اُمین نمایشگاه بین المللی کتاب

مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی، همزمان با سی‌اُمین نمایشگاه بین المللی کتاب، از سه اثر جدید معظّم له رونمایی کرد.
دوره سه جلدی کتاب "فضائل العترة الطّاهرة علیهم‌السلام" حاصل برخی مطالعات و یادداشت‌های معظّم له از حدود هفتاد سال پیش تاکنون از تعداد 22 عدد از کتب معروف دانشمندان، و بزرگان اهل سنّت از قرن چهارم هجری قمری تا قرن دوازدهم است که علیرغم اهمیت، متأسفانه در استناد به فضائل اهل بیت علیهم‌السلام در مجامع شیعی از آنها کمتر استفاده می‌شود، کتاب‌هایی مثل، مسند أبی‌یعلی، مشکل الآثار طحاوی، المعجم الاوسط طبرانی، تاریخ جرجان سهمی، حیاة الحیوان الکبری دمیری، هدایة السعداء ملک العلماء جانپوری، اسد الغابة ابن اثیر، لسان المیزان عسقلانی، و الحاوی للفتاوی سیوطی، از جمله این کتاب‌ها می‌باشد.
کتاب "دیدارها و رهنمودها" نیز حاصل گردآوری حدود یکصد دیدار اقشار مختلف مردم و مسئولان با مرجع عالیقدر، و بیانات ارزشمند معظّم له می‌باشد که در یک جلد روانه بازار کتاب شده است.
اثر سوّم، کتاب "حدیث خوبان" است که شامل شرح چند حدیث رضوی علیه‌السلام، و نیز نامه‌های جوانان به معظم له و پاسخ‌های این مرجع عالیقدر با قلمی زیبا و رسا است.
علاقمندان برای تهیه این کتاب‌ها، به سالن ناشران عمومی (قسمت A3)، راهروی شماره دو، غرفه 575 نمایشگاه بین المللی کتاب مراجعه نمایند.

موضوع:

دفتر تنظیم و نشر آثار آیت الله العظمی صافی گلپایگانی منتشر کرد:

دفتر تنظیم و نشر آثار آیت الله العظمی صافی گلپایگانی منتشر کرد:
معرفی کتاب : «دیدارها و رهنمودها»
«دیدارها و رهنمودها» متن رهنمودهای زیبا، رسا و دلسوزانه معظم له در دیدار اقشار مختلف مردم

دفتر تنظیم و نشر آثار آیت الله العظمی صافی گلپایگانی منتشر کرد :

 

« دیدارها و رهنمودها »

 

متن رهنمودهای زیبا، رسا و دلسوزانه معظم له در دیدار اقشار مختلف مردم.

 

 طبقات مختلف مردم، اعم از علما و روحانیون، فرهنگیان، دانشجویان، دانش آموزان، مسئولان لشکری و کشوری، نهادها و اداره های دولتی، بازاریان و اقشار دیگر از سراسر کشور، همه روزه جهت دیدار با مرجع عالیقدر حضرت آیت‌الله العظمی ‌‌صافی گلپایگانی (‌مدظله الوارف) به محضر ایشان شرفیاب می شوند، و در این ملاقات ها، از رهنمودهای معظّم له بهره مند می شوند.

 

با توجّه به اهمیت سخنان ایشان، بخش کوچکی از این دیدارها در مجموعه ای به نام « دیدارها و رهنمودها » گردآوری شده، و توسط دفتر تنظیم و نشر آثار مرجع عالیقدر در اختیار علاقمندان قرا گرفته است.

 
 این‌ کتاب، در موضوعات دوازده‌ گانه « قرآن »، « اهل بیت (علیهم‌السلام) »، « نماز »، « تقوا »، « حوزه‌ های علمیه »، « تعلیم و تربیت »، « نیروهای مسلّح »، « جوانان »، « بانوان »، « هویّت اسلامی »، « مسائل سیاسی و اجتماعی » و « مسائل قضایی » گردآوری شده که در 432 صفحه منتشر گردیده است.

 

علاقمندان جهت تهیّه کتاب به نشانی : قم، خیابان ارم، روبروی خیابان شبستان، مرکز نشر آثار معظم له مراجعه نمایند، و یا با تلفن : 37841700-025 تماس بگیرند.

 

موضوع:

معرفی کتاب: شرح حديث عرض دين حضرت عبدالعظيم حسنی (ع)

معرفی کتاب: شرح حديث عرض دين حضرت عبدالعظيم حسنی (ع)

مشخصات كتاب:
نام:
شرح حدیث عرض دین حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام،
مؤلف: حضرت آیت الله العظمی حاج شیخ لطف الله صافی گلپایگانی مدظله‌الوارف،
نوبت چاپ: هفتم،
تاریخ چاپ: رجب المرجب 1436 / بهار 1394
محل نشر: قم،

 تعداد صفحه: 152 صفحه.
 

 

ویژگی‌های كتاب:
1. موضوع كتاب همان‌طور كه از نامش، هویدا است، شرح و توضیح فقرات حدیث شریف «عرض دین حضرت عبدالعظیم حسنی به محضر امام هادی‌علیه السلام» است كه توسط مرجع عزیز بیان شده و به زیور طبع آراسته شده است.
2. اعتقاد به عقاید حقه از مبدأ و معاد و نبوت و امامت، سبب سعادت و آرامش قلب و رفع اضطراب و نگرانی و موجب امیدواری و خوش‌بینی به حیات و حركت به سوی رستگاری و فوز و فلاح است و همه اینها مراتبی است كه اشخاص به مقدار قوت درجات ایمان و خلوص عقیده از شرك و خرافات و انحرافات دیگر، حائز آن می‌گردند. بنابراین وسیله‌ای برای نیل انسان به سعادت واقعی بالاتر از ایمان صحیح و یقین خالص نیست. از این رو، اهمیت مطالعه این حدیث شریف و نیز توضیحات مربوط به آن، برای بهره‌گیری در ارتقاء ایمان و اخلاص معلوم می‌شود.
3. بهره‌گیری از آیات و روایات و معارف عقلانی و سایر علوم اسلامی در شرح و توضیح حدیث، موجب كسب معرفت و آشنائی بیشتر خواننده با آموزه‌های حیات‌بخش دین و مذهب بوده و در كسب تقوا و عمل نیك مؤثر است.
4. حجم كم كتاب در عین ارائه‌ی مطالب جذاب و پرارزش، ویژگی برجسته‌ی‌ كتاب محسوب می‌شود و نویسنده‌ی محترم از تطویل و تفصیل مملّ پرهیز نموده است.
نگاهی به محتوای كتاب:
كتاب با مقدمه‌ای در باب اهمیت ایمان آغاز می‌شود. سپس مطلب مهمّی با عنوان «عرض دین بر دین‌شناسان» مطرح می‌شود كه به نكات ارزشمندی اشاره می‌شود. «مسئله عرض دین در عصر حاضر»، «پیشینیه عرض دین»، «عرض دین حضرت عبدالعظیم و جلالت آن بزرگوار» و «ادب و اخلاق كریمه حضرت عبدالعظیم در عرض دین» قسمت‌های بعدی را تشكیل می‌دهند.
سپس بررسی سند حدیث آغاز می‌شود. در ادامه، توضیح مضمون حدیث با عناوین متنوع پیش روی خواننده است.
 

                                                                              

موضوع:

قابل توجّه پژوهشگران و محقّقان محترم: استفتائات قضائی مرجع عالیقدر آیت الله العظمی صافی گلپایگانی با عنوان «آیین قضاوت در اسلام» منتشر شد.

قابل توجّه پژوهشگران و محقّقان محترم: استفتائات قضائی مرجع عالیقدر آیت الله العظمی صافی گلپایگانی با عنوان «آیین قضاوت در اسلام» منتشر شد.
استفتائات قضائی مرجع عالیقدر «آیین قضاوت در اسلام» منتشر شد.

قابل توجّه پژوهشگران و محقّقان محترم:
استفتائات قضائی مرجع عالیقدر آیت الله العظمی صافی گلپایگانی با عنوان «آیین قضاوت در اسلام» منتشر شد.

یکی از عرصه‌های مهمّ فقهی اجتماعی در حکومت اسلامی، عرصه قضاوت است. در حکم به نفع یا علیه شخصی، باید استناد حکم قضائی به احکام نورانی شرع مقدّس معلوم باشد، لذا پژوهشگران و محقّقان محترم این عرصه، با اطلاع بر آراء و فتاوای فقهای بزرگ درباره موضوعات مختلف قضائی، می‌توانند در این زمینه به آسانی و محقّقانه گام بردارند.
به همین منظور، بخش استفتائات دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی مدظله‌العالی با گردآوری قریب به یکصد و بیست هزار استفتاءِ رسیده از داخل و خارج کشور و تبویب و موضوع‌بندی آنها در حدود 60 موضوع فقهی، امکان بهره‌برداری اقشار مختلف محقّقان در موضوعات مختلف را فراهم نموده است که یکی از آنها، موضوع قضاوت می‌باشد، و می‌تواند منبع بسیار مهمّی برای پژوهشگران این عرصه باشد.
دفتر تنظیم و نشر آثار معظم له، با عنوان‌بندی‌ بخشی از استفتائات قضائی این مجموعه طبق عناوین قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، این فرصت را در اختیار علاقمندان گذاشته است که با مراجعه به فهرست و ابواب این کتاب، بتوانند به سهولت، به فتاوای معظم له در یکایک مواد قانون مدنی دسترسی داشته باشند.
عزیزان و علاقمند جهت تهیه این کتاب می‌توانند، هر روز در وقت اداری، با شماره 09106181474 تماس بگیرند.

موضوع:

معرفی کتاب «بایدها و نبایدهای بودجه» اثر حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی

معرفی کتاب «بایدها و نبایدهای بودجه» اثر حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی

 

معرفی کتاب «بایدها و نبایدهای بودجه» اثر حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی

 

 

 

 

مرجع عالیقدر حضرت آیت‌الله العظمی صافی گلپایگانی مدظله العالی، در سال 1361 هجری شمسی همزمان با ارائه لایحه بودجه توسّط دولت به مجلس شورای اسلامی، طی نامه‌ای مهم و تاریخی به مجلس، امور مهمّی را در بررسی لایحه بودجه کشور به نمایندگان محترم تذکر دادند که اکنون هم می‌تواند عمل به آن حلّال و راهگشای بسیاری از مشکلات جاریه کشور باشد.

واحد نشر بین الملل دفتر معظم له، این نامه را در قالب یک کتاب با عنوان «بایدها و نبایدهای بودجه» منتشر نموده است که قسمت هایی از این نامه و سند تاریخی را مرور می‌کنیم:

 

* بودجه، معرّف مبانی پیشرفت کشور

« ... بدیهی است بودجه، آیینه روش سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و مبانی عقیدتی ملّت و دولت است و معرّف جهتی است که کشور باید به سوی آن حرکت داشته باشد و در عین حال، حاکی از وضع مالی و اقتصادی دولت نیز است و مظهر بینش و آگاهی مصادر امور و توجّه مجلس شورا به واقعیات و میزان تعهّد نمایندگان و احاطه و دقّت آنها به ریز بودجه و ارقام آن است و هر چه متعادل‌تر باشد و توازن در آن بیشتر مشاهده شود، دلیل خبرویت تهیه‌کنندگان و اعمال دقّت از سوی فرد فرد نمایندگان ملّت است...»

 

* اهداف و اولویت های بودجه

«... اعلاء کلمه اسلام و دفع سلطه کفّار بر مسلمین و خودکفایی و استقلال سیاسی و اقتصادی و امنیت جان و مال و شرافت همه مسائلی است که اگر بودجه در رابطه با آنها تنظیم شود و اولویت‌هایی که اسلام پیشنهاد نموده مراعات شود و بر اساس آن اولویت‌ها، عقب ماندگان اجتماع را به جلو بیاورند و با الهام از تعالیم اسلام حتی دستور موجز (الضَّعیف أمیر الرّفقَه) ترتیباتی بدهند که همه مواظب ضعفا باشند و منتظر ملحق شدن آنها به کاروان و همراهی و همقدمی آنها با دیگران شوند و ده‌ها و صدها تعلیمات دیگر را که حافظ مصالح کلّ جامعه است در نظر بگیرند، مسأله مالیات‌ها یا کمک‌های مالی با حسن استقبال مردم روبه‌رو خواهد شد...»

 

* لزوم جلب اعتماد مردم جهت دریافت کمک‌های مالی

«... در نظام اسلام برای گرفتن کمک‌های مالی از مردم جهت بقای نظام اسلام و حفظ حیثیات مسلمین و تأمین امنیت و خدمات دیگر که بالاخره به حفظ اصل اسلام و نوامیس مسلمین مربوط می‌شود، باید اول طرح‌ها و نیازمندی‌هایی را که در این مسیر لازم الرفع است و ترک و اهمال آنها موجب تفویت این‌گونه اهداف عالی و ضعف نظام و جامعه مسلمین در برابر بیگانگان می‌گردد تعیین نمایند و به نحوی ضرورت و لزوم آن را ارائه دهند که عقلا غیر مغرض تصدیق نمایند که این نیازمندی‌ها باید با کمک مردم مرتفع شود و اگر جامعه مسلمان بخواهد در برابر بیگانگان به خود قائم و متّکی و عزیز و سر بلند و مصون از نفوذ دیگران باشند باید هزینه اجرای این طرح‌ها و رفع این نیازمندی‌ها را بپردازند و الا به حیثیات و شئون خود و اسلام عزیز بی‌اعتنایی کرده است. به نظر می‌رسد اگر در بودجه در ارائه این موضوع توفیق حاصل شود که حدّاقل مردم متعهّد که بحمدالله از برکت انقلاب اسلامی اکثریت جامعه ما را تشکیل می‌دهند لزوم این طرح‌ها را درک نمایند، دریافت کمک به اسم مالیات امر مشکلی نخواهد بود و خود مردم که رشد اسلامی خود را به کرّات در این انقلاب نشان دادند در پرداخت آن پیشقدم می‌شوند...»

 

* اتکاء به وجدان اسلامی و اجتناب از فریادهای تهدیدآمیز

«... جریان این جنگ تحمیلی این حقیقت را به اثبات رسانید که اتّکاء به وجدان اسلامی تا چه حدّ نیرومند است.

شاید اگر این جنگ جلو نیامده بود، احدی این همه قدرت و توان را در آستین اسلام و مسلمانان مؤمن و بپا خاسته ایران تصور نمی کرد و اگر می خواستند با مسئله جنگ هم مثل بعض مسائل دیگر برخورد کنند و این و آن را به زور به جنگ و جهاد ببرند یا به زور، کمک و اعانه دریافت کنند، همان روزهای اول شکست خورده بودیم.

در مسائل مالیات ها و مسکن و زمین و حمایت از مستضعف و کشاورز و زحمتکش و امور دیگر به قدری اسلام برنامه های کار ساز دارد که اگر در رابطه با حقوق مسلمان بر مسلمان و تعاون اسلامی این مسائل مطرح شود و تأکیدات اسلام را بر حقّ هر مسلمان بر مسلمان در رسانه های گروهی و روزنامه ها و خطبه های نماز جمعه به مردم برسانند حدّاقل بخش عمده ای از مشکلات حل می شود امّا فریاد اینکه «می گیریم و مصادره می کنیم و زمین ها و خانه ها... را چنین و چنان می کنیم» جز اینکه برخی مردم محروم این گویندگان را غمخوار خود می شمارند و به وعده های آنها چشم امید می دوزند و پس از چندی مأیوس می شوند فائده ای ندارد، بلکه مشکلات مستضعفان را بیشتر می نماید و اقتصاد کشور را متزلزل می سازد...»

 

* لزوم اجتناب از هزینه‌های غیر ضروری

«... ما که می‌بینیم مثلاً 440 میلیارد به بانک بدهکار می‌شویم و در حدود صدها میلیون از موارد تأمین بودجه در سال آینده محلّ ندارد و پرداخت وامی که به بانک بدهکاریم هم در سال آینده امکان پذیر نیست و بانک هم قدرت وام جدید را ندارد و مردم هم توانایی پرداخت مالیات بیشتر از این را ندارند و وضع مالی سال آینده ما بهتر از امسال نخواهد بود، چرا باید صدها میلیون اعتبار برای ساختمان هتل‌ها و مراکز تفریحی و اردوگاه‌های جهانگردی که حدّاقل در حال حاضر بازده معتنی به ندارد بنماییم؟...»

موضوع:

«زن در پرتو اسلام» جدیدترین اثر مرجع عالیقدر آیت الله العظمی صافی گلپایگانی مدظله العالی

«زن در پرتو اسلام» جدیدترین اثر مرجع عالیقدر آیت الله العظمی صافی گلپایگانی مدظله العالی

 

«زن در پرتو اسلام» جدیدترین اثر مرجع عالیقدر آیت الله العظمی صافی گلپایگانی مدظله العالی

 

 

 

 

از مسائل مهمّی که در جوامع اسلامی، دستخوش تحریف و تفاسیر مغرضانه و شهوت‌مندانه دانشمند نماها قرار گرفته، مسأله «فرهنگ اسلام درباره زن» می‌باشد.

نگاه شهوت‌آلود و اندیشه‌ی ناپاک و مشوب به آلودگی‌های روحی نسبت به موضوع زن در اسلام با مکر و خدعه و با در دست‌گرفتن پرچم دروغین "دفاع از زن و آزادی او" در جامعه اسلامی، خطر بزرگی است که عصر تجدّد و نوگرایی مادّی برای مسلمانان به ارمغان آورده است، و این تهاجم خبیثانه، نیاز به اندیشمندان پاک‌رأی و مستقیم العقیدة را جهت تبیین نظرات و اندیشه ناب اسلام، مضاعف ساخته تا بتوان با محور قراردادن فهم و بینش متخصّصان و دین‌شناسان‌ عالی‌مقام، کرامت واقعی بانوان مسلمان را محافظت نمود.

از این روی دفتر تنظیم و نشر آثار مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی مدظله الوارف آراء و نظرات معظّم له را در اثری ارزشمند روانه بازار نشر کرده است، که به حقّ می‌توان آن را به عنوان یک سند و سیاست کلّی سعادت‌بخش در برنامه‌ریزی‌های نظام اسلامی درباره زنان جامعه، مطرح نمود.

اثر تازه‌منتشره «زن، در پرتو اسلام»، مشتمل بر بعض پیام‌ها و پرسش‌‌های دختران و زنان جامعه و پاسخ‌های معظّم له است که می‌توان به پیام معظم له به تاجر فرانسوی، علمای بزرگ مصر، محکومیت اقدام لاییک‌های ترکیه و نیز پاسخ ایشان به نامه دختر جوانی که از احکام اسلام گلایه داشت و سؤالاتی را از امام زمان علیه السلام پرسیده بود یا نامه دختر نوجوان بدحجاب و یا خانمی که حجاب را مانع ترقّی و پیشرفت خود می‌داند اشاره کرد.

موضوع:

اثر ارزشمند "زن در پرتو اسلام" تالیف آیت الله العظمی صافی گلپایگانی منتشر شد.

بمناسبت میلاد کریمه اهل البیت فاطمه معصومه علیهاالسلام:
اثر ارزشمند "زن در پرتو اسلام" تالیف آیت الله العظمی صافی گلپایگانی منتشر شد.

به گزارش دفتر تنظیم و نشر آثار مرجع عالیقدر آیت الله العظمی صافی گلپایگانی مدظله العالی در آستانه میلاد با برکت حضرت فاطمه معصومه علیهاالسلام، کتاب ارزشمند "زن در پرتو اسلام" با قلم مرجع عالیقدر منتشر می شود.
در بخشی از مقدمه این کتاب آمده است: "یکی از خطرات بزرگی که جوامع دین‌محور را به شدّت تهدید کرده و در سیر جامعه به سوی تعالی و رشد، وقفه ایجاد می‌کند و راه را برای سقوط  اجتماع در وادی ضلالت و بدبختی هموار مى‌سازد، تحریف آموزه‌ها و تعالیم دین در موضوعات مهمّ مسائل اجتماعی است.
از مسائل مهمّی که متأسّفانه در جوامع اسلامی، دستخوش تحریف و تفاسیر مغرضانه و شهوت‌مندانه دانشمند نماها قرار گرفته است، مسأله «فرهنگ اسلام درباره زن» می‌باشد که از اهمّیّت بالایی برخوردار است.
نگاه شهوت‌آلود و اندیشه ناپاک و مشوب به آلودگی‌های روحی نسبت به موضوع زن در اسلام با مکر و خدعه و با در دست‌گرفتن پرچم دروغین "دفاع از زن و آزادی او" در جامعه اسلامی، خطر بزرگی است که عصر تجدّد و نوگرایی مادّی برای مسلمانان به ارمغان آورده است، و این تهاجم خبیثانه و همه‌جانبه، نیاز به اندیشمندان پاک‌رأی و مستقیم العقیدة را جهت تبیین نظرات و اندیشه ناب اسلام، مضاعف ساخته تا بتوان با محورقراردادن فهم و بینش متخصّصان و دین‌شناسان‌ عالی‌مقام، بانوان مسلمان را به عنوان سعادت‌مندترین زنان بشریّت به دنیا معرّفی نمود."
دفتر تنظیم و نشر آثار معظم له در ادامه آورده است: "از این رو بر خود فرض دانستیم تا با مراجعه به آراء و نظرات دانشمند ژرف‌اندیش مرجع عالیقدر جهان اسلام حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی مدظله الوارف که حدود هشتاد و پنج سال از عمر شریف خویش را وقف مطالعه و تأمل و تعمّق در آیات شریفه قرآن و روایات ثمینه پیامبر و خاندان گرامی‌اش علیهم السلام نموده است، شاکله و اصول کلّی دیدگاه اسلام درباره زن را تبیین نماییم که به حقّ می‌توان نظرات ایشان را بخصوص در زمینه فوق الذّکر، به عنوان یک سند و سیاست کلّی سعادت‌بخش در برنامه‌ریزی‌های نظام اسلامی درباره زنان جامعه، مطرح نمود."
کتاب "زن، در پرتو اسلام" مشتمل بر بعض پیام‌ها و پاسخ‌های معظّم له به پرسش‌هایی در زمینه بانوان است که گردآوری و موضوع‌بندی شده است به امّید آن‌که، در پیشگاه قطب عالم امکان حضرت ولیّ عصر عجّل الله تعالی فرجه الشریف به شرف قبول نائل گردد و مورد استفاده اندیشمندان و برنامه‌ریزان جامعه اسلامی قرار گیرد.

موضوع:

اثر ارزشمند "بایدها و نبایدهای بودجه" به زودی منتشر می شود

اثر ارزشمند "بایدها و نبایدهای بودجه" به زودی منتشر می شود

 

دفتر تنظیم و نشر آثار مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی در جدیدترین فعالیت خود، نامه تاریخی معظم له به مجلس شورای اسلامی درباره بودجه را در قالب کتابی به همراه دستخط ایشان به زودی منتشر خواهد کرد.

در ابتدای دهه 60 شمسی، این مرجع عالیقدر که در مقام دبیری شورای نگهبان، مسئولیت دفاع از قوانین شرع مبین در برنامه ریزی نظام اسلامی بر عهده ایشان گذاشته شده بود، در نامه ای تاریخی به مجلس شورای اسلامی، بایدها و نبایدهای بودجه از نظر اسلام را تذکر داده اند که پس از ارسال به نمایندگان، مورد استقبال بسیار آنان قرار گرفته و در دفعات بعدی تنظیم و بررسی بودجه، این نامه بین برنامه نویسان و نمایندگان توزیع گردید.

این سند تاریخی مهمّ، با توجه به شرایط خاص و مخالفت هایی که آن زمان علیه احکام اقتصادی اسلام حتی در اذهان برخی برنامه نویسان رسوخ کرده بود، آن هم از یک عالم دینی، نشان از آینده نگری و دوراندیشی معظم له دارد. امید است با طبع و نشر این کتاب، گام مؤثری در برنامه ریزی اقتصادی آینده نظام اسلامی برداشته شود.

موضوع:

«راه اصلاح» را حتماً بخوانید

«راه اصلاح» را حتماً بخوانید

گستره‌ی شمول امر به معروف و نهی از منکر در مباحث نظری اسلام تا حدّی است که هر سه ساحت دین یعنی فقه و احکام، کلام و عقاید، و بالاخره اخلاق و تربیت را در برمی‌گیرد و علاوه بر متون و نصوص دینی، عالمان فراوانی درباره‌ی ابعاد مختلف آن از دیدگاه‌های گوناگون ابراز نظر کرده‌اند و کتب فراوانی در این زمینه نگارش یافته است.

بیش از 60 سال پیش، مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی مدظله العالی - که مواضع محکم او در دفاع از دین و نفی بدع بر تارک صفحات تاریخ حیات طیبه‌ی علمی و عملی‌اش می‌درخشد و سلامت و سعادت جامعه‌ی دینی و حفظ کیان و نوامیس شیعی و ارتقای آگاهی‌های دینی همگان و به ویژه جوانان و بانوان، همواره از دغدغه‌های مهم و اساسی‌شان بوده است- کتاب «راه اصلاح یا امر به معروف و نهی از منکر» را با هدف بیداری جامعه و مقابله با ریشه‌های فساد و تباهی به رشته تحریر در آورد.

نگارش چنین کتابی در شرایط سخت و اسف‌بار آن زمان، حاکی از عشق به ترویج آرمان‌های انسان‌ساز اسلام عزیز است البته برخی شواهد مورد ذکر در کتاب،‌ ممکن است اکنون موضوعیتی نداشته باشد و ناظر به وضعیت مبتذل فرهنگی آن دوران است ولی کلیات و مباحث نظری و سیاست های کلی مطرح شده در آن، راهگشای مباحث مطروحه در جامعه امروزی می باشد.

این کتاب بخش های مختلفی همچون ضرورت امر به معروف و نهی از منكر و راه شناختن معروف و منكر و نیز جایگاه این فریضه در اسلام را بحث می کند.

مؤلف محترم همچنین در باب وسایل انجام این فریضه الهی و نیز فواید آن و ضررهاى ترك امر به معروف و نهى از منكر مباحث مهمی را مطرح می نماید.

«آداب امر به معروف و نهی از منكر»، «چه كسی باید امر به معروف و نهى از منكر نماید؟»، «چه كسی را باید امر به معروف و نهی از منكر نمود؟» و وظایف بزرگان و اولیای خانواده ها و «علل بی اعتنایی به این واجب بزرگ» از دیگر سرفصل های این کتاب ارزشمند است.

 

می توانید متن کامل این کتاب را از اینجا دانلود کنید

 

موضوع:

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - معرفی کتاب