رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
شنبه: 1401/05/29

3. ملاحظه تفسیر آیه با آیات دیگر

در اینجا لازم به تذكّر است كه استثنا بر این چهار وجه، یا منقطع است یا متصل، اگر منقطع باشد معنا این مى‌شود كه مودّت فی‌القربى اجر نیست، كه در این صورت «الّا» به معناى «لكن» مى‌شود.

و اگر متصل و حقیقى باشد كه فقط بنا به تفسیر اوّل و دوم و چهارم صحیح است و معنایش این است كه مودّت فی‌القربى براى من مانند اجر است، اجرى كه سود آن براى اجردهنده است نه گیرنده.[1]

فارسی
اشتراک در RSS - آیه، آیات، دیگر