شنبه: 1402/07/8

معناى احادیث فوق

شاید بسیارى معناى این احادیث را واضح بدانند و بین «قسط» و «عدل» و همچنین بین «ظلم» و «جور» مانند دو كلمه مترادف فرقى نگذارند و قسط و عدل را به داد، و ظلم و جور را به ستم ترجمه نمایند. بنابراین عطف قسط را به عدل، و ظلم را به جور، یك نوع تأكید بگیرند.

ولى به‌نظر می‌رسد: در این احادیث، تمام مطلب در تأكید خلاصه نمی‌شود و لفظ قسط و عدل مترادف نمی‌باشند؛ چنان‌كه دو كلمه مقابل آنها (جور و ظلم) نیز مترادف نیستند.

فارسی
يكشنبه / 5 بهمن / 1393
اشتراک در RSS - احادیث، عدل