رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
سه شنبه: 1401/05/25

پیشگفتار

باید توجه داشت كه اصل وابستگى سایر ممكنات به وجود امام(ع) و چگونگى آن و مسائل مشابه آن را، دانشمندان و علماى حكمت و عرفان با دلایل عقلى و فلسفى و عرفانى اثبات كرده‌اند. چنان‌كه به‌وسیله وحى و خبر آنان‌كه با عالم غیب ارتباط و اتصال دارند و از غیب عالم و علم كتاب و روابط نهانى و پنهانى ممكنات با یكدیگر، باذن‌الله تعالى و به عنایت و لطف او، مطلع مى‌باشند نیز ثابت است و طبق همین اطلاعاتى كه ایشان به ما مى‌دهند، فرضاً دلیل عقلى مستقل هم نباشد، به آنچه خبر مى‌دهند اعتقاد پیدا مى‌كنیم.

فارسی
اشتراک در RSS - امامت، امام زمان(عج)