رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
سه شنبه: 1401/05/25

بررسی و توجیه چهارم

امام؛ الگو، نمونه، اُسوه و علامت است كه هر تندرو باید به‌سوى او بازگردانده شود و الّا گمراه مى‌شود، و هر كندرو باید خود را به او برساند و الّا هلاك مى‌گردد.

چنان‌كه از مضمون احادیث بسیارى كه ازطریق شیعه و اهل‌سنّت وارد است[1]كمال دیگران به او تضمین و تأمین مى‌شود و حركت و سیر همه در راه مستقیم فقط با حركت و سیر او كنترل و تصحیح و تعدیل مى‌گردد.

فارسی
اشتراک در RSS - امام زمان(عج)، بررسی، توجیه، چهارم