رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
سه شنبه: 1401/05/25

عالم انسان كه آن را عالم صغیر مى‌گویند، نمونه كل جهان و مجموع عالم است كه آن را عالم كبیر و اكبر مى‌خوانند، چنان‌كه در شعر منسوب به حضرت امیرالمؤمنین(ع) آمده است:

«وَتَزْعَمُ أَنَّكَ جِرْمٌ صَغِیرٌ               وَفِیكَ انْطَوَى الْعَالَمُ الْأَكْبَرُ»[1]

فارسی
اشتراک در RSS - توجیه، اول، بررسی