رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
چهارشنبه: 1401/05/26

امامت عامّه

همان‌گونه كه در باب نبوّت، در بحث نبوّت عامّه، پرسش مى‌شود كه چرا به وجود سفیر و واسطه بین خدا و خلق كه به آن نبى و رسول و پیغمبر مى‌گوییم، نیازمندیم؟ و پیغمبر باید واجد چه اوصافى باشد؟ و از چه راهى باید پیغمبر را شناخت؟ در باب امامت عامّه نیز این سؤالات مطرح مى‌شود كه جامعه چرا نیازمند به وجود حجّت و امام است؟ و مفهوم امامت چیست؟ و امام باید چه اوصافى داشته باشد و چرا باید امام را شناخت؟

فارسی

 

      فصل اوّل: امامت عامّه

 

فارسی
اشتراک در RSS - عامه، امامت