جمعه: 1402/06/31

قدردانى نعمت عظیم قرآن

ملتی كه چنین كتاب و هدایتی دارد، باید قدر آن را بداند و كفران نعمت نكند. دانستن قدر این نعمت عظیم هم به این است كه این كتاب را بخوانیم، به دستوراتش عمل كنیم و آن را به بشریت عرضه كنیم.

باید قدردان نعمت قرآن و همچنین قدردان نعمت رسالت حضرت رسول(ص) و نیز قدردادن نعمت ولایت امیر‌المؤمنین(ع) و هدایت‌های اهل‌بیت(علیهم السلام)  باشیم.

فارسی
دوشنبه / 29 دى / 1393
اشتراک در RSS - نعمت، عظیم، قرآن، قدردانی