رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
چهارشنبه: 1401/05/26

12
شخصیت امام صادق
(ع)
و اهمیت برنامه‌ریزی در بودجه[1]

بسم الله الرحمن الرحیم

قال الله تعالی:

فارسی

اهل‌بیت(ع)

* زندگانی و شخصیت حضرت امیرمؤمنان(ع)

* زندگانی و شخصیت حضرت فاطمۀ زهرا(س)

* زندگانی و شخصیت حضرت امام جعفر صادق(ع)

* زندگانی و شخصیت حضرت ولیّ عصر(عج)

 

فارسی

اهل‌بیت(علیهمالسلام)   استمرار‌دهنده اهداف رسالت

س. شیعیان ادّعا مى‌کنند که آنها فقط به احادیثى اعتماد مى‌کنند که از اهل‌بیت رسیده ‌و صحیح هستند. آنها هریک از ائمه را مانند پیامبرŒ مى‌‌شمارند که گفته او همانند گفته خدا و پیامبرŒ مى‌باشد. بنابراین کمتر در کتاب‌هایشان گفته‌هاى پیامبرŒ یافت مى‌شود؛ البته آنها فقط آنچه را از ائمه غیر فرزندان حسن باشد به‌حساب مى‌آورند!

فارسی

 شأن نزول آیات و افضیلت اهل‌بیت(علیهمالسلام)

س. شیعیان ادّعا مى‌کنند که در قرآن به‌صراحت، امامت على و مستحق‌بودنش به خلافت بیان شده، ولى اصحاب آن را پنهان کردند.

این ادّعایى باطل است، چون اصحاب را مى‌بینیم که احادیثى که شیعه از آن بر امامت على استدلال مى‌کنند را پنهان نکرده‌اند، مثل حدیث منزلت و احادیثى دیگر که مانند این هستند، پس چرا اینها را نیز پنهان نکردند؟

فارسی

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - اهل بیت(ع)