وریز وجوهات
بسم الله الرحمن الرحیم قال الله تعالی: شَهْرُ رَمَضَانَ اَلَّذِي اُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ   ماه تجدید عهد با کتاب خدا. بنابر آيه شريفه، بيان كرامت و شرافت ماه رمضان، به واسطه نزول قرآن مجيد است، و بلكه از اين آيه، اختيار اين ماه...
سه شنبه: 1400/02/21 - (الثلاثاء:28/رمضان/1442)

فارسی
پنجشنبه / 9 ارديبهشت / 1400
اشتراک در RSS - رمضان در تاریخ(حوادث تاریخی)