رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
يكشنبه: 1401/04/12

امامت خاصّه

پس از بررسى مسئله نیاز جامعه به امام و شرایط و اوصاف امام و لزوم تعیین آن از جانب خدا و مباحث كلّى دیگر كه به مجموع آن بحث امامت عامّه مى‌گویند و به‌طور اجمال به مباحث آن اشاره كردیم، امامت خاصّه مطرح مى‌شود.

فارسی

فصل دوم: امامت خاصّه

 

فارسی

 

 

5وجوب اطاعت امام

در وجوب اطاعت امام و ولىّ امر اختلافى بین مسلمین نیست و عقلاً و شرعاً وجوب آن ثابت است.

فارسی

 

4برنامه نصب و تعیین امام

از مطالب گذشته معلوم شد كه برحسب دلایل عقلى و نقلى، نصب و تعیین امام حقّ الهى است كه دیگران حتّى شخص رسول خدا‌(ص) را در آن مداخله اساسى نیست، و فرق جوهرى نظام امامت با سایر نظام‌ها در همین است كه این نظام، نظامى است الهى، و به تعیین و نصب از جانب خدا مى‌باشد، و عهد خداست و عقلاً و نقلاً باید از سوى خدا باشد.

فارسی

 

3.شرایط و اوصاف امام

شكّى نیست كه در عهده‌دارى هر پست و مقام و سپردن هر كار به دیگرى قابلیت و صلاحیت مناسب آن لازم است، و حدّاقل در ارجاع هر عمل به هركس سه شرط باید رعایت شود:

نخست اینكه: آن‌كس در آن كار عالم و آگاه باشد.

دوّم اینكه: مورد وثوق و اعتماد باشد كه كار را به درستى انجام مى‌دهد و خیانت نمى‌نماید.

فارسی

 

2شناخت مفهوم امامت

در بحث گذشته و بررسى نیاز جامعه به مدیریت و نظام اسلامى آن به این نتیجه رسیدیم: یگانه نظامى كه مشروعیّت دارد و به هیچ زمان و مكانی اختصاص ندارد، نظام امامت است كه مثل كلّ اسلام كه دین جهانى و ابدى است، نظام جهانى و جاودانى اسلام است.

فارسی

بررسى شكل مدیریت در محیط اسلامى

در محیط اسلامى چنان‌كه گفته شد ـ در شناخت شكل مدیریت كه فردى یا جمعى است و به انتخاب مردم یا انتصاب الهى است ـ باید به كتاب و سنّت و تعلیمات و راهنمایى‌هاى اهل‌بیت(ع) كه عدل قرآنند، مراجعه نمود. در این محیط همه معتقدند كه در اسلام، در بیان هر تعلیم و ارشادى كه با سعادت واقعى بشر ارتباط داشته باشد، كوتاهى نشده و هر تشریعى كه مورد نیاز بشر باشد، انجام شده است.

 

فارسی

نظامات دیگر

آنچه گفته شد، پیرامون نظامات به‌اصطلاح دموكراسى است كه تقریباً بیشتر نظامات كنونى جهان مدّعى آن هستند؛ امّا نظامات دیگر مثل نظامات كمونیستى و تك‌حزبى معایب و مفاسدشان بیش از اینهاست.

فارسی

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - شناخت امام