شنبه: 1402/12/12

ویژگی‌ها و فضیلت‌های قرآن

ایشان با بیان اینكه یكی از شفعای روز قیامت قرآن مجید است، افزودند: «قرآن، دنیا و آخرت بشر را تأمین می‌كند و آشنایی با معارف قرآن مجید، همه‌ معارف حقیقی را به روی انسان باز می‌كند».

معظم‌له با اشاره به حدیثی از رسول گرامی اسلام ‌(ص) خطاب به سلمان فارسی، به بیان فضیلت‌های قرائت قرآن مجید پرداختند و اظهار داشتند: «البته شرط اول ایمان است و اینكه شخص نسبت به تكالیف شرعی و دینی خود احساس مسئولیت داشته باشد و گرنه قرآن را منافقین هم می‌خواندند و حفظ می‌كردند».

فارسی
دوشنبه / 29 دى / 1393
اشتراک در RSS - فضیلت، قرآن