رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
سه شنبه: 1401/04/14

فهرست منابع

1. قرآن کریم.

2. نهج ‌البلاغه، الامام علی بن ابی‌طالب(ع)، الشریف الرضی، تحقیق و شرح محمد عبده، بیروت، دار المعرفة، 1412ق.

فارسی

کتاب‌نامه

1.         قرآن کریم.

2.         نهج‌البلاغه، الشریف‌الرضی، الامام علی بن ابی‌طالب×، تحقیق و شرح محمد عبده، بیروت، دارالمعرفة، 1412ق.

3.         اضواء علی السنة‌المحمدیه، ابوریه، محمود (م. 1385ق.)، نشر البطحاء.

4.         امان‌الامة من الضلال و الاختلاف، صافی گلپایگانی، لطف‌الله، قم، المطبعة‌العلمیة، 1397ق.

5.         انیس‌الاعلام فی نصرة‌الاسلام، فخرالاسلام، محمدصادق، تهران، کتابفروشی مرتضوی، 1358ش.

فارسی

‌کتاب‌نامه

 1.  قرآن کریم.
 2.  نهج‌البلاغه، الشریف‌الرضی، الامام علی بن ابی‌طالب(علیه‌السلام)، تحقیق و شرح محمد عبده، بیروت، دارالمعرفة، 1412ق.
 3.  ابصارالعین فی انصارالحسین، سماوی، محمدطاهر، تحقیق محمدجعفر طبسی، مرکز الدراسات الاسلامیة، 1419ق.
فارسی
 1. کتاب‌نامه
 2.     قرآن کریم.
 3.     نهج‌البلاغه، الامام علی بن ابی‌طالب‌‌(علیه‌السلام) ، الشریف‌الرضی، تحقیق و شرح محمد عبده، بیروت، دارالمعرفة، 1412ق.
 4.     الاتحاف بحب‌الاشراف، شبراوى، عبدالله بن محمد، تحقیق سامى غریرى، ‌دارالکتاب اسلامى، 1423ق.
 5.     الاحتجاج، طبرسی، احمد بن علی (م. 560ق.)، تحقیق سید محمدباقر موسوی خرسان، النجف‌الاشرف، دارالنعمان، 1386ق.
 6.     الاختصاص، مفید، محمد بن محمد (م. 413ق.)، تحقیق علی‌اکبر غفاری، قم، نشر اسلامی، 1414ق.
فارسی

کتاب‌نامه

1. قرآن کریم

2. نهج البلاغه، الشریف الرضی، الامام علی بن ابی‌طالب(علیه السلام)، تحقیق و شرح محمد عبده، بیروت، دار المعرفة، 1412ق.

 

 

فارسی

کتاب‌نامه

1. قرآن کریم.

2. نهج‌البلاغه، الامام علی بن ابی‌طالب(علیه السلام) ، الشریف‌الرضی، تحقیق و شرح محمد عبده، بیروت، دارالمعرفة، 1412ق.

3. الارشاد فی معرفة حجج‌الله علی العباد، مفید، محمد بن محمد (م. 413ق.)، تحقیق مؤسسة آل ‌البیت(علیهم السلام) لتحقیق التراث، بیروت، دارالمفید، 1414ق.

4. الاستذکار، ابن‌عبدالبر،‌ یوسف بن عبدالله قرطبی (م.463ق.)، تحقیق محمد سالم عطا، محمد علی معوض، بیروت، دارالکتب العلمیة، 2000م.

فارسی

کتاب‌نامه

 1. rرآن کریم.
 1. نهج‌البلاغه، الشریف الرضی، الامام علی بن ابی‌طالب(علیه السلام)   ، تحقیق و شرح محمد عبده، بیروت، دارالمعرفة، 1412ق.
فارسی

کتاب‌نامه

1. قرآن کریم.

2. نهج‌البلاغه، الامام علی بن ابی‌طالب(علیه السلام) ، الشریف‌الرضی، تحقیق و شرح محمد عبده، بیروت، دارالمعرفة، 1412ق.

فارسی

کتاب‌نامه

1. قرآن کریم.

2. نهج البلاغه، الامام علی ‌بن ابی‌طالب(علیه السلام) ، الشریف‌الرضی، تحقیق و شرح محمد عبده، بیروت، دارالمعرفه، 1412ق.

3. الاحتجاج، طبرسی، احمد ‌بن علی (م. 560ق.)، تحقیق سید محمدباقر موسوی خرسان، النجف الاشرف، دارالنعمان، 1386ق.

فارسی

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - فهرست منابع