رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
سه شنبه: 1401/05/25

1

قوانین حاكم، قوانین و احكام اسلام است

قوانین حاكم بر این نظام و اجتماع، قوانین اسلام است كه به‌وسیله وحى اعلام شده و احدى نمى‌تواند چیزى بر آن بیفزاید یا چیزى را از آن كم كند كه:

فارسی
اشتراک در RSS - قوانین، مهدویت