رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
يكشنبه: 1401/07/3

مقدّمه نخست: نظام امامت، نظام عدل و قسط است

نظام امامت در آن معانى و ابعادش كه با نظامات اسلامى یا نظام تمام اسلامى ارتباط دارد، حسن اجراى این نظامات را به عدل و حق عهده‌دار است.

این نظامات عبارت‌اند از: نظام فكرى و اعتقادى معقول و منطقى، نظام تعادل اخلاقى، نظام متوازن اقتصادى و مالى، نظام عدل اجتماعى، نظام صحیح سیاست و اداره و حكومت، نظام معتدل ارضا و اشباع غرایز، نظام صحیح آموزش‌و‌پرورش و نظامات دیگر.

فارسی

معناى احادیث فوق

شاید بسیارى معناى این احادیث را واضح بدانند و بین «قسط» و «عدل» و همچنین بین «ظلم» و «جور» مانند دو كلمه مترادف فرقى نگذارند و قسط و عدل را به داد، و ظلم و جور را به ستم ترجمه نمایند. بنابراین عطف قسط را به عدل، و ظلم را به جور، یك نوع تأكید بگیرند.

ولى به‌نظر می‌رسد: در این احادیث، تمام مطلب در تأكید خلاصه نمی‌شود و لفظ قسط و عدل مترادف نمی‌باشند؛ چنان‌كه دو كلمه مقابل آنها (جور و ظلم) نیز مترادف نیستند.

فارسی
اشتراک در RSS - نظام، امامت