رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
دوشنبه: 1401/09/7
نسخة للطباعةSend by email
بیان مکتب سماحه آیه الله العظمی الصافی دام ظله العالی

ان یوم غدٍ السبت، هو الأول من شهر صفر الخیر.
نسئل الله الخیر و التوفیق للشیعه فی کل العالم.

موضوع: