در پی شرکت علّامه دکتر  سیدمصطفی محقق‌داماد در همایش تغییرات اقلیمی در واتیکان، حضرت آیت الله العظمی صافی دامت برکاته، از ایشان تقدیر و تشکر نمودند.   معظم له با ارسال پیامی شفاهی، خطاب به ایشان فرمودند: اوّلاً از شرکت جنابعالی در این...
شنبه: 1400/07/24 - (السبت:9/ربيع الأول/1443)

نسخة للطباعةSend by email
لمناسبةیوم نزول آیة التطهیر

 

کتاب تفسیر آیة التطهیر وآیة الإنذار

رسالة هامة في تفسیر آیة التطهیر وآیة الإنذار من تآلیف سماحة المرجع العلامه آیة الله العظمی الشیخ لطف الله الصافی الکلبایکانی دام ظله العالی. ففیها مطالب مهمّة ربما لاتجدها فی الکتب الأخری حول هاتین الآیتین الشریفتین. فطالعهما واغتنمهما

دانلود کتاب تفسیر آیة التطهیر وآیة الإنذار