رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
يكشنبه: 9/بهم/1401 (الأحد: 7/رجب/1444)

حقیقت دعوت قرآن

در این دو آیه شریفه، هویت و حقیقت دعوت قرآن بیان شده است؛ دعوت و هویتی كه هر چه انسان با قرآن مجید آشناتر شود به حقیقت و واقعیت آن بیشتر آگاه می‌گردد.

عناوین برجسته و ممتاز و بی‌رقیب و بی‌نظیرِ «نور، كتاب مبین، هدایت‌بخش، راهنما به راه‌های سلامت و نجات‌دهنده از تاریكی‌ها» وصف این كتاب است كه هرچه در آن بیشتر تدبر شود، بر انسان ظاهرتر می‌گردد و ظلمت‌ها، جهل و گمراهی‌های گوناگون را می‌شكافد و قرآنیان را به‌سوی درجات بالاتر و بالاتر علم و آگاهی و بیداری و معرفت پرواز می‌دهد.

نويسنده: 
کليد واژه: