رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
جمعه: 15/مهر/1401 (الجمعة: 11/ربيع الأول/1444)

حقانیت وحی و قرآن

ایشان قرآن را معجزه واقعی پیامبر اعظم‌(ص) برشمرده و تصریح كردند: «حقانیت تمام وحی‌هایی كه به پیامبران الهی نازل شده، همین قرآن است. حقانیت قرآن نیز این است كه بعد از هزار و چهارصد سال هنوز كسی نتوانسته است مانند آن را بیاورد».

موضوع: 
نويسنده: