رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
شنبه: 13/خرد/1402 (السبت: 14/ذو القعدة/1444)

 دورى از قرآن، علت وجود ضعف و نقص

بنده از ‌روی تحقیق می‌گویم هر كمبود و نقصی كه داریم برای این است كه از قرآن فاصله گرفته‌ایم. هر‌چه به قرآن نزدیك شویم كمبودها و نقایص از بین می‌رود.

ضعف‌هایی كه الان در جامعه ماست؛ ضعف‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی همه به ‌خاطر دوری از قرآن است.

نويسنده: