رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
يكشنبه: 9/بهم/1401 (الأحد: 7/رجب/1444)

 استقلال اسلامى، توصیه همیشگى قرآن

اگر بخواهیم جامعه، استقلال داشته باشد، باید قرآن را زنده نگهداریم. آیات قرآن می‌گوید كه مسلمان نباید تحت‌الحمایه دیگران باشد. باید قدرت و علم مسلمان از همه بالاتر باشد؛ آیات: ﴿فَوقَ كُلّ ذِی عِلمٍ عَلِیمٌ﴾[1] و

 

﴿قُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْماً﴾[2] همه بر این دلالت دارد.

دستورات قرآن، همه‌اش دستور به كسب علم است، دستور به تعقل است. قرآن مكرر می فرماید: «چرا فكر نمی‌كنید؟ چرا تعقل نمی‌كنید؟».

 

[1]. یوسف، 76. « و برتر از هر صاحب علمى، عالمى است!».

[2]. طه، 114. «بگو: پروردگارا! علم مرا افزون كن!».

نويسنده: