رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
شنبه: 4/تير/1401 (السبت: 25/ذو القعدة/1443)

3

نظام امامت، با «توحید» خداوند متعال چه رابطه‌اى دارد؟

پاسخ: مسئله امامت از مسائل مهمى است كه علاوه‌برآنكه خود اصل است، با سایر عقاید اسلامى مرتبط است و مخصوصاً از اصل توحید كه مصدر اصول دیگر است، مایه و اصالت مى‌گیرد. عقیده توحید در ابعاد و اقسام متعددى كه دارد، خودبه‌خود عقیده به نظام الهى امامت را ـ طبق برداشتى كه شیعه از آن دارد ـ فرا مى‌گیرد، و میزان و معیار در تشخیص هر عقیده اسلامى، این است كه به منبع صاف و زلال عقیده توحید اتصال داشته باشد.

از باب مثال: عقیده «نبوّت و وحى»، بر اساس همین عقیده به توحید و علم و حكمت و قدرت خداوند متعال استوار است.

وضع و تقنین قوانین، و تشریع شرایع و احكام و بالاخره تكلیف و الزام مردم به انجام یا ترك هر كار، فقط سزاوار خداوند متعال

 

است كه مالك همه و حاكم بر همه است و به مصالح و مفاسد و ظاهر و باطن و تمام اسرار وجود این انسان (موجودى كه بر خودش هنوز ناشناخته مانده) عالم و آگاه است؛ و بالاخره نبوّت ازجهت اصل و مصدرش، وحى خداى یگانه و ارتباط با غیب جهان و صاحب و مالك حقیقى و خالق عالم است؛ و ازجهت محتوا، تشریعات و اوامر و نواهى و طرح‌هاى تربیتى الهى براى ترقّى و كمال بشر است؛ و از جهت وظیفه و تكلیف، شخص نبىّ از جانب خدا مأمور و عهده‌دار ابلاغ آن به بندگان خداست. قوانین مختلف و نظام‌هاى گوناگون، علاوه‌براینكه از منبع‌هاى غیراصیل و غیرصالح و حاكى از استعلا و طغیان است، درجهت تفرقه و جدایى و تعدد مناطق نفوذ و موجب استبداد و استضعاف و سایر مفاسد نظام‌هاى مشركانه و جاهلى نیز مى‌باشد.

نويسنده: