وریز وجوهات
بسم الله الرحمن الرحیم در کتاب شریف عيون اخبار الرضاعلیه السلام آمده است: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَی بْنِ الْـمُتَوَکِّلِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْـحُسَیْنِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر الْأَسَديُّ قَالَ: حَدَّثَنَا...
شنبه: 24/مهر/1400 (السبت: 9/ربيع الأول/1443)

12

آيا منحصربودن عدد به دوازده نفر، مؤيد اين نيست كه نظام امامت دورهاش محدود و مقدمه انتقال به دوره ديگر است؟

پاسخ: شايد براى بعضى اين گمان پيش بيايد كه به ‌ملاحظه محدودبودن امامت به رهبرى دوازده نفر، معلوم مى‌شود كه مانند نبوّت مدت آن محدود است؛ امّا حكومت چون محدود به زمان و افراد معين نيست، نامحدود است. لذا بايد پس از نظام امامت، نظام ديگرى برقرار شود و آن غير از رژيم شورايى و انتخاباتى نخواهد بود؛ ولى اين سخن كاملى نيست؛ زيرا اگر امامت در طى چند نسل منقرض شده و مدت امامت اين دوازده نفر پايان يافته بود و جامعه بشرى بدون امام باقى مانده بود، اين سخن جا داشت كه بايد نظام ديگرى حاكم شود؛ امّا نظام امامت به‌طوررسمى جز در عصر پيغمبر(ص)  و در مدت خلافت رسمى اميرالمؤمنين و امام حسن مجتبى(علیهماالسلام)  استقرار نيافت و آن‌هم چنان‌كه از

 

نظر زمانى محدود بود، از جهت مكانى نيز محدود بود و وضع و شرايط چنان اقتضا كرد كه مداخله در امور عامه براى ائمه(علیهم السلام)  امكان‌پذير نشد و آنان در اجراى وظايف و تكاليفى كه داشتند، نقش فعال و مؤثر ديگرى را انجام دادند و معنويت و حقيقت اسلام را حفظ كردند تا به عصر غيبت و دورانى كه تا هر زمان و هرچه امتداد يابد، در آن نظام امامت ادامه خواهد يافت، منتهى شد.

بنابراين رهبرى اين دوازده نفر، متضمن محدوديت نظام امامت نيست و اوضاعى كه پيش آمد تا منتهى به عصر غيبت شد، محدودنبودن اين نظام را تأييد و تثبيت كرد. همچنين با علم خدا به پيشامدها و حوادث آينده و امتحاناتى كه جلو مى‌آيد و كلاس‌هايى كه جامعه بشرى تا ظهور كامل عدل الهى و حكومت نهايى و جهانى حضرت مهدى(ع)  بايد ببيند و تعيين برنامه غيبت و خبر پيغمبر و ائمّه(علیهم السلام)  از آن، اين تعيين و انحصار در دوازده نفر هرگز دليل موقّت‌بودن اين نظام نيست؛ بلكه شاهد استمرار آن است و كاملاً موقّت‌نبودن آن قابل درك و توجيه است، و برنامه‌اى پيش آمد كه منتهى به عصر غيبت شد، اين ايراد را كه: «با نامحدود بودن نظام امامت، محدودبودن آن در چند نسل چگونه قابل توجيه است» رد كرد و معلوم شد خدا و رسول با علم به آينده و جريانى كه پيش مى‌آيد، برنامه امامت را داده‌اند و مى‌دانسته‌اند كه با همين برنامه، انقطاع و فترتى در نظام امامت پيدا نخواهد شد.

 

نويسنده: