رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
شنبه: 4/تير/1401 (السبت: 25/ذو القعدة/1443)

تعلیقه 1

به عقیده «عقاد» و «مونتگمرى وات» كلماتى مثل قوم و شعب و فئه و غیر اینها در معرفى جامعه اسلامى نارسا مى‌باشند و قالب آن، یا بهترین تعبیر از آن، همان «امّت» است كه در قرآن مجید آمده است كه به شهادت «عقاد و مونتگمرى وات»، یگانه واژه‌اى است كه مرادف آن در لغت عرب و در لغات دیگر یافت نمى‌شود، چنان‌كه به ‌نظر «مونتگمرى وات» فكر امّت یك فكر تازه و بى‌سابقه و مختصّ به اسلام است.

و نیز «مونتگمرى وات» در وصف و تعریف اجتماع اسلام مى‌گوید: اجتماع انسانى ازنظر اسلام، اجتماعى نیست كه متشكّل از دو طبقه زبردست و زیردست و برخوردار و محروم باشد؛ بلكه امّتى است كه به امام واحد و امامت واحد هدایت مى‌شود كه قبله آن خیر و تقواست و همه در آن متساوى هستند. هیچ صاحب ثروت و سطوت و نیرویى نمى‌تواند از آنچه دارد، سوءاستفاده كند و به‌وسیله آن، خود را بر دیگران برگزیند.[1]

 

 

[1]. مراجعه شود به ما یقال عن الاسلام، محمود عباس عقاد و الاسلام و الجماعة المتحدة و القیادة الاسلامیة فی الفلسفة و التشریع.

نويسنده: 
کليد واژه: