وریز وجوهات
بسم الله الرحمن الرحیم  شخصیّت والای حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام آن پیشوای عالیقدر، بسیار عظیم‌تر از آن است که امثال حقیر بتوانیم با نگارش مقاله‌‌ای آن را شرح دهیم.   * از نگاه دانشمندان اهل سنّت   علاوه بر دانشمندان و...
شنبه: 24/مهر/1400 (السبت: 9/ربيع الأول/1443)

تعليقه 1

به عقيده «عقاد» و «مونتگمرى وات» كلماتى مثل قوم و شعب و فئه و غير اينها در معرفى جامعه اسلامى نارسا مى‌باشند و قالب آن، يا بهترين تعبير از آن، همان «امّت» است كه در قرآن مجيد آمده است كه به شهادت «عقاد و مونتگمرى وات»، يگانه واژه‌اى است كه مرادف آن در لغت عرب و در لغات ديگر يافت نمى‌شود، چنان‌كه به ‌نظر «مونتگمرى وات» فكر امّت يك فكر تازه و بى‌سابقه و مختصّ به اسلام است.

و نيز «مونتگمرى وات» در وصف و تعريف اجتماع اسلام مى‌گويد: اجتماع انسانى ازنظر اسلام، اجتماعى نيست كه متشكّل از دو طبقه زبردست و زيردست و برخوردار و محروم باشد؛ بلكه امّتى است كه به امام واحد و امامت واحد هدايت مى‌شود كه قبله آن خير و تقواست و همه در آن متساوى هستند. هيچ صاحب ثروت و سطوت و نيرويى نمى‌تواند از آنچه دارد، سوءاستفاده كند و به‌وسيله آن، خود را بر ديگران برگزيند.[1]

 

 

[1]. مراجعه شود به ما يقال عن الاسلام، محمود عباس عقاد و الاسلام و الجماعة المتحدة و القيادة الاسلامية في الفلسفة و التشريع.

نويسنده: 
کليد واژه: