رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
سه شنبه: 14/تير/1401 (الثلاثاء: 5/ذو الحجة/1443)

تعلیقه 2

در بیان این مطلب كه: «تعیین امام و خلیفه براى هر عصر و زمان فقط از جانب خدا بجا و صحیح است و نمى‌شود در یك زمان، مردم مشمول این عنایت الهى بشوند و در زمان دیگر از آن محروم شوند؛ باتوجّه‌به اینكه امامت و خلافت، لطف و عنایتى است كه در هر زمان و به‌طور استمرار مورد نیاز جامعه است و رحمانیت و ربانیت خداوند متعال همیشه و در هر عصر و زمان مقتضى آن است».

مى‌گوییم: از این آیات استفاده مى‌شود كه این لطف و عنایت در بعضى اعصار واقع شده است. بنابراین با عموم احتیاج به آن در تمام اعصار مى‌فهمیم كه به‌طور مستمر ادامه داشته و انقطاع‌پذیر نخواهد بود.

 

 

نويسنده: