رسول الله صلى الله عليه و آله :شَعبانُ شَهري و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهري كُنتُ لَهُ شَفيعا يَومَ القِيامَةِ پيامبر صلى الله عليه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قيامت شفيع او خواهم... بیشتر
سه شنبه: 3/خرد/1401 (الثلاثاء: 22/شوال/1443)

کتاب‌نامه

 1.  قرآن کریم.
 2.  نهج‌البلاغه، الامام علی بن ابی‌طالب(ع) ، الشریف‌الرضی، تحقیق و شرح محمد عبده، بیروت، دارالمعرفة، 1412ق.
 3.  الاختصاص، مفید، محمد بن محمد (م. 413ق.)، تحقیق علی‌اکبر غفاری، قم، نشر اسلامی، 1414ق.
 4.  الاربعین فی فضائل الامام امیرالمؤمنین(ع) ، ابن ابی‌الفوارس، محمد بن احمد (م. 1412ق.)، مخطوط.
 5.  الامالی، صدوق، محمد بن علی (م. 381ق.)، قم، مؤسسة البعثة، 1417ق.
 6.  الامامة و السیاسه، ابن‌قتیبه دینوری، عبدالله بن مسلم (م. 276ق.)، تحقیق علی شیری، قم، الشریف‌الرضی، 1413ق.
 7.  الباب ‌الحادی‌عشر، علامه حلی، حسن بن یوسف (م. 726ق.)، تهران، مؤسسه مطالعات اسلامی، 1365ش.
 8.  بحارالانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة‌الاطهار(علیهم السلام) ، مجلسی، محمدباقر (م. 1111ق.)، تحقیق محمدباقر بهبودی، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1403ق.

 

 1.  بصائرالدرجات فی فضائل آل محمد(ص) ، صفار، محمد بن حسن (م. 290ق.)، تحقیق میرزا محسن کوچه‌باغی، تهران، موسسة الاعلمی، 1404ق.
 2.  تاریخ ابن‌خلدون، ابن‌خلدون، عبدالرحمن بن محمد (م. 808ق.)، بیروت، مؤسسة الاعلمی، 1391ق.
 3.  تاریخ بغداد، خطیب بغدادی، احمد بن علی (م. 463ق.)، تحقیق مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت، دارالکتب العلمیة، 1417ق.
 4.  تاریخ‌الامم و الملوک، طبری، محمد بن جریر (م. 310ق.)، تحقیق گروهی از دانشمندان، بیروت، مؤسسة الاعلمی، 1403ق.
 5.  تاریخ‌الیعقوبی، یعقوبی، احمد بن ابی‌یعقوب (م. 292ق.)، بیروت، دارصادر.
 6.  تحف‌العقول عن آل‌الرسول(ص) ، ابن‌شعبه حرانی، حسن بن علی (م. قرن4)، تحقیق علی‌اکبر غفاری، قم، نشر اسلامی، 1404ق.
 7.  تفسیرالصافی، فیض کاشانی، محسن بن مرتضی (م. 1091ق.)، تحقیق حسین اعلمی، تهران، مکتبة الصدر، 1416ق.
 8.  الثاقب فی المناقب، ابن‌حمزه طوسی، محمد بن علی (م. 560ق)، تحقیق نبیل رضا علوان، قم، انتشارات انصاریان، 1412ق.
 9.  خصائص‌الائمه(علیهم السلام) ، سید رضی، محمد بن حسین (م. 406ق.)، تحقیق محمدهادی امینی، مشهد، آستان قدس رضوی، 1406ق.

 

 1.  دلائل‌الامامه، طبری امامی، محمد بن جریر (م. قرن 5)، قم، مؤسسة البعثة، 1413ق.
 2.  سفینةالبحار و مدینةالحکم و الآثار، محدث قمی، عباس (م. 1359ق.)، تهران، دارالاسوة، 1416ق. 
 3.  سنن ابن‌ماجه، ابن‌ماجه قزوینی، محمد بن یزید (م. 275ق.)، تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی، دارالفکر.
 4.  سنن ابی‌داوود، ابوداوود سجستانی، سلیمان بن اشعث (م. 275ق.)، تحقیق سعید محمد لجام، بیروت، دارالفکر، 1410ق.
 5.  شرح‌الاخبار فی فضائل الائمة‌الاطهار(علیهم السلام) ، مغربی، قاضی نعمان بن محمد تمیمی (م. 363ق.)، تحقیق سید محمد حسینی جلالی، قم، نشر اسلامی، 1414ق. 
 6.  شرح‌المقاصد فی علم‌الکلام، تفتازانی، سعدالدین مسعود بن عمر (م. 793ق.)، تحقیق عبدالرحمن عمیرة، قم، الشریف‌الرضی، 1409ق.
 7.  الشفاء (الالهیات)، ابن‌سینا، حسین بن عبدالله (م. 428ق.)، تحقیق سعید زاید و دیگران، قم، کتابخانه مرعشی نجفی، 1404ق.
 8.  صحیح مسلم، مسلم نیشابوری، مسلم بن حجاج (م. 261ق.)، بیروت، دارالفکر.
 9.  صحیح‌البخاری، بخاری، محمد بن اسماعیل (م. 256ق.)، بیروت، دارالفکر، 1401ق.
 10.  الطبقات‌الکبری، ابن‌سعد، محمد بن سعد (م. 230ق.)، بیروت، دارصادر.

 

 1.  عدةالداعی و نجاح‌الساعی، ابن‌فهد حلی، احمد بن محمد (م. 841ق.)، تحقیق احمد موحدی قمی، قم، مکتبة وجدانی.
 2.  علل‌الشرایع، صدوق، محمد بن علی (م. 381ق.)، تحقیق سید محمدصادق بحرالعلوم، النجف‌الاشرف، المکتبة‌الحیدریة، 1385ق.
 3.  العلل‌الواردة فی الاحادیث‌النبویة، دارقطنی، علی بن عمر(م. 385ق.)، الریاض، دار طیبة، 1405ق.
 4.  العین، فراهیدی، خلیل بن احمد (م. 175ق.)، تحقیق مهدی مخزومی، ابراهیم سامرائی، قم، مؤسسة دارالهجرة، 1410ق.
 5.  الغیبة، نعمانی، محمد بن ابراهیم (م. 360ق.)، تحقیق فارس حسون کریم، قم، انتشارات انوارالهدی، 1422ق.
 6.  الفصول‌المهمة فی اصول‌الائمه، حرعاملی، محمد بن حسن (م. 1104ق)، تحقیق محمد بن محمدحسن قائینی، قم، مؤسسه معارف اسلامی امام‌رضا(ع) ، 1418ق.
 7.  الفصول‌المهمة فی معرفةالائمه(علیهم السلام) ، ابن‌صباغ مالکی، علی ‌بن ‌محمد (م. 855ق.)، تحقیق سامی غریری، قم، انتشارات دارالحدیث، 1422ق.
 8.  الکافی، کلینی، محمد بن یعقوب (م. 329ق.)، تحقیق علی‌اکبر غفاری، تهران، دارالکتب الاسلامیة، 1363ش.

 

 1.  الکامل فی‌ التاریخ، ابن‌اثیر جزری، علی بن محمد (م. 630ق.)، بیروت، دارصادر، 1386ق.
 2.  کشف‌الاستار، محدث نوری، میرزا حسین (م. 1320ق.)، مخطوط.
 3.  کفایة‌الاثر فی النص علی الائمة الاثنی‌عشر(علیهم السلام) ، خزاز قمی، علی بن محمد (م. 400ق.)، تحقیق سید عبداللطیف حسینی کوه‌کمری، قم، انتشارات بیدار، 1401ق.
 4.  کمال‌الدین و تمام‌النعمه، صدوق، محمد بن علی (م. 381ق.)، تحقیق علی‌اکبر غفاری، قم، نشر اسلامی، 1405ق.
 5.  مجمع‌البیان فی تفسیرالقرآن، طبرسی، فضل بن حسن (م. 548ق.)، تهران، انتشارات ناصر خسرو، 1372ش.
 6.  مجمع‌الزوائد و منبع‌الفوائد، هیثمی، علی بن ابی‌بکر (م. 807ق.)، بیروت، دارالکتب العلمیة، 1408ق.
 7.  مجموعه مصنفات شیخ اشراق، سهروردی، شهاب‌الدین یحیی بن حبش (م. 587ق.)، تحقیق سید حسین نصر، نجفقلی حبیبی، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1375ش.
 8.  المستدرک علی ‌الصحیحین، حاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله (م. 405ق.)، تحقیق یوسف مرعشلی، بیروت، دارالمعرفه.

 

 1.  مسند ابی‌یعلی الموصلی، ابویعلی موصلی، اسماعیل بن محمد(م. 307ق.) تحقیق حسین سلیم اسد، دارالمأمون للتراث.
 2.  مسند احمد بن ‌حنبل، احمد بن حنبل، شیبانی (م. 241ق.)، بیروت، دارصادر.
 3.  مفردات الفاظ ‌القرآن، راغب اصفهانی، حسین بن محمد (م. 502ق.)، نشر الکتاب، 1404ق.
 4.  مقتل‌الحسین(ع) ، خوارزمی، موفق بن احمد، (م. 568ق.)، تحقیق محمد سماوی، قم، مکتبة المفید.
 5.  مناقب آل ابی‌طالب، ابن‌شهرآشوب، محمد بن علی (م. 588ق.)، تحقیق گروهی از اساتید نجف اشرف، النجف‌الاشرف، المکتبة‌الحیدریة، 1376ق.
 6.  مناقب الامام امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالب(ع) ، کوفی، محمد بن سلیمان (م. قرن 3)، تحقیق محمدباقر محمودی، قم، مجمع احیاء الثقافة الاسلامیة، 1412ق.
 7.  منتخب‌الاثر فی الامام الثانی‌عشر(ع) ، صافی گلپایگانی، لطف‌الله، قم، مرکز نشر و توزیع الآثار العلمیة فی مکتب سماحة آیةالله الصافی الگلپایگانی، 1430ق.
 8.  الوافی، فیض کاشانی، محسن بن مرتضی (م. 1091ق.)، تحقیق سید ضیاءالدین حسینی، اصفهان، کتابخانة امام امیرالمؤمنین علی(ع) ، 1406ق.

 

 1.  ینابیع‌المعاجز و اصول‌الدلائل، بحرانی، سید هاشم حسینی (م. 1107ق.)، قم، المطبعة العلمیه.
 2.  ینابیع‌المودة لذوی‌القربی، قندوزی، سلیمان بن ابراهیم (م. 1294ق.)، تحقیق سید علی جمال اشرف حسینی، دارالاسوة، 1416ق.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: