رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
سه شنبه: 25/مرد/1401 (الثلاثاء: 18/محرم/1444)

نماز و عزاداری

34. وظیفة كسی كه مردّد است امور عزاداری را تا دیروقت انجام دهد یا مراقبت بر ­قضانشدن نماز صبح کند چیست؟

مراقبت بر قضانشدن نماز، واجب است.

35. اگر كسی نماز نخواند و روزه نگیرد و برای امام­حسین(علیه السلام)  احسان كند و سینه و زنجیر بزند و گریه كند و نیز كسی كه خمس و زكات مالش را ندهد، آیا می‌تواند از این مال در راه امام­ حسین(علیه السلام)  احسان كند؟ آیا اجر و ثوابی بر این شخص است؟

نماز و روزه واجب است ولی ‌عزاداری و گریه بر امام­حسین(علیه السلام)  مستحب است. انسان باید نماز بخواند و روزه هم بگیرد و عزاداری هم بكند و پولی كه متعلّق خمس شده واجب است اول، خمس آن ادا شود آنگاه در راه امام­حسین(علیه السلام)  و كار خیر دیگر مصرف­شود و مصرف‌نمودن پولی كه خمس به آن تعلّق‌ گرفته قبل از ادای خمس در هر كاری اگرچه خیر باشد حرام است.

36. در ظهر عاشورا عزاداران برای  شور و اظهار حزن، آماده می‌شوند و ازطرفی وقت نماز ظهر می‌شود؛ وظیفه مؤمنین چیست؟

در این موارد باید جمع بین اغراض و كسب فضائل نمود؛ هم برنامه‌ای را كه به­صورت عزاداری برای حضرت سید‌الشهدا(علیه السلام)  انجام می‌شود، انجام دهید و هم نماز ظهر را در اول وقت به ­جا آورید.

 

نويسنده: