رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
سه شنبه: 25/مرد/1401 (الثلاثاء: 18/محرم/1444)

آلات موسیقی در عزاداری

54. استفاده از آلات موسیقی مثل طبل، سنج، نی، ارگ و مانند آنها در خلال عزاداری چه حكمی دارد؟

جائز نیست.

55. در زمان عزاداری سالار شهیدان حسین بن علی‘ استفاده از طبل و سنج جهت هماهنگی عزاداران چه حكمی دارد؟

اشكال دارد.

 

نويسنده: