رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
يكشنبه: 3/مهر/1401 (الأحد: 28/صفر/1444)

الف) عدل حاكم

عدل حاكم، كه حكومت او مشروع باشد و بر‌اساس زور و استعباد و به‌منظور فرمان‌رانى و تسلط بر مردم و تحمیل بر خلق‌الله و ملاحظه هوى و هوس و غرض و منافع شخصى خود و اشخاص معین و طبقه و حزب و گروه و جمعیت خاص و تبعیض نباشد و حاكم بر مبانى نادرستى برگزیده نشده باشد و فقط تقوا میزان انتخاب باشد، كه اگر فرضاً حاكم یا قاضى، دیگرى را از خود لایق‌تر و شایسته‌تر بشناسد، بدون تعلل و مسامحه، كرسى حكومت را به او واگذار نماید و قوانین برپایه مساوات اجرا گردد و ستمى وجود نداشته باشد كه این قسم، بُعد سیاسى عدل و قسط است.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: