رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
جمعه: 12/خرد/1402 (الجمعة: 13/ذو القعدة/1444)

2. آب قلیل

مسأله25. آب قلیل آبی است كه از زمین نجوشد و از كُر كمتر باشد.

مسأله26. اگر آب قلیل روی چیز نجس بریزد یا چیز نجس به آن برسد، نجس می‎شود. ولی اگر از بالا با فشار روی چیز نجس بریزد، مقداری كه به آن چیز می‎رسد، نجس و هر چه بالاتر از آن است پاك می‎باشد.

مسأله27. آب قلیلی كه برای برطرف‌كردن عین نجاست روی چیز نجس ریخته

 

شود و از آن جدا گردد نجس است، و آب قلیلی كه بعد از برطرف‌شدن عین نجاست برای آب‌كشیدن روی آن می‎ریزند و از آن جدا می‎شود و بعد از آن محل پاك می‎شود، پاك است، و آبی كه با آن مخرج بول و غائط را می‎شویند با پنج شرط پاك است:

اول: آن‌كه بو یا رنگ یا مزه نجاست نگرفته باشد.

دوم: نجاستی از خارج به آن نرسیده باشد.

سوم: نجاست دیگری، مثل خون با بول یا غائط بیرون نیامده باشد.

چهارم: ذره‎های غائط در آب پیدا نباشد.

پنجم: بیشتر از مقدار معمول نجاست به اطراف مخرج نرسیده باشد.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: