رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
جمعه: 12/خرد/1402 (الجمعة: 13/ذو القعدة/1444)

نجاسات

مسأله84. نجاسات یازده چیز است:

اول ـ بول.

دوم ـ غائط.

سوم ـ منی.

چهارم ـ مردار.

پنجم ـ خون.

 

ششم و هفتم ـ سگ و خوك.

هشتم ـ كافر.

نهم ـ شراب.

دهم ـ فقاع.

یازدهم ـ عرق حیوان نجاستخوار كه بنابر احتیاط واجب باید از آن اجتناب كرد.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: