رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
شنبه: 8/بهم/1401 (السبت: 6/رجب/1444)

1 و 2. بول وغائط

مسأله85. بول و غائط انسان و هر حیوان حرام گوشتی كه خون جهنده دارد، یعنی اگر رگ آن را ببرند خون از آن جستن می‎كند، نجس است؛ و بنابر احتیاط واجب باید از بول حیوان حرام‎گوشتی كه خون آن جستن نمی‎كند اجتناب كرد، ولی فضله آن‌ها خواه بزرگ باشند یا كوچك، مثل پشه و مگس كه گوشت ندارند پاك است.

مسأله86. فضله پرندگان حرام گوشت پاك است، ولی خوب است احتیاطاً از آن اجتناب شود، خصوصاً در خفاش و مخصوصاً نسبت به بول آن.

مسأله87. بول و غائط حیوان نجاستخوار نجس است، و هم‌چنین است بول و غائط حیوانی كه انسان آن را وطی كرده، یعنی با آن نزدیكی نموده، و هم‌چنین است بول و غائط گوسفند بلكه بنابر احتیاط لازم هر حیوان حلال گوشتی كه گوشت آن از خوردن شیر خوك محكم شده است.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: