وریز وجوهات
السلام علیک ایتها الصدیقة الشهیدة دسته بزرگ عزاداران فاطمی به دعوت مرجع عالیقدر حضرت آیة الله العظمی صافی گلپایگانی دام ظله الوارف روز شهادت (پنج‌شنبه 3 جمادی الثانیة) ساعت 11 صبح از دفتر معظم له به سمت حرم مطهّر لینک مرتبط: گزارش تصویری...
شنبه: 2/بهم/1400 (السبت: 18/جمادى الآخر/1443)

حيض

حيض، خوني است كه غالباً در هر ماه چند روزي از رحم زن خارج مي‎شود، و زن را در موقع ديدن خون حيض، حايض مي‌گويند.

مسأله440. خون حيض در بيشتر اوقات، غليظ و گرم و رنگ آن سياه يا سرخ است و با فشار و كمي سوزش بيرون مي‎آيد.

مسأله441. زنان سيّده، بعد از تمام‌شدن شصت سال، يائسه مي‎شوند، يعني خون‎ حيض‎ نمي‎بينند و زناني كه سيّده نيستند، بعد از تمام‌شدن پنجاه سال، يائسه مي‎شوند.

 

مسأله442. خوني كه دختر پيش از تمام‌شدن نه سال، و زن بعد از يائسه‌شدن مي‌بيند، حيض نيست.

مسأله443. زن حامله و زني كه بچه شير مي‎دهد ممكن است حيض ببيند، ولي اگر زن حامله بعد از گذشتن بيست روز از اول عادتش خون ببيند و خون به صفت حيض باشد، به احتياط واجب بين تروك حايض و اعمال مستحاضه جمع كند.

مسأله444. دختري كه نمي‎داند نه سالش تمام شده يا نه، اگر خوني ببيند كه نشانه‎هاي حيض را نداشته باشد، حيض نيست، و اگر نشانه‎هاي حيض را داشته باشد، حكم به حيض‌بودن آن، محل اشكال است.

مسأله445. زني كه شك دارد يائسه شده يا نه، اگر خوني ببيند و نداند حيض است يا نه، بايد بنا بگذارد كه يائسه نشده است.

مسأله446. مدت حيض، كمتر از سه روز و بيشتر از ده روز نمي‎شود، و اگر مختصري هم از سه روز كمتر باشد، حيض نيست.

مسأله447. اگر سه روز اول حيض پشت سر هم نباشد، مثل آن كه دو روز خون ببيند و يك روز پاك شود و دوباره يك روز خون ببيند، بنابر احتياط لازم، در روزهايي كه خون مي‎بيند، بايد ميان كارهاي مستحاضه و تروك حايض و در روزهايي كه خون نمي‎بيند جمع كند؛ هم كارهايي را كه بر حايض حرام است، ترك كند و هم عبادت‎هاي خود را به جا آورد.

مسأله448. لازم نيست در تمام سه روز خون بيرون بيايد بلكه اگر خون در فرج باشد به نحوي‎كه در اين سه روز هر موقع پنبه يا انگشت را داخل كند آلوده شود، كافي است به شرط آن كه از اول مقداري خون به خودي خود بيرون آمده باشد هر چند كم باشد و اگر به وسيله پنبه و غير آن بيرون آمده باشد يا فقط در فضاي فرج ريخته، احتياط آن است كه در هر دو صورت، هم عبادت‎هاي خود را به جا آورد و هم كارهايي را كه بر حايض حرام است ترك كند، و هر گاه در بين سه روز مختصري پاك شود كه در باطن خون نباشد، حكم به حيض‌بودن مشكل است ولي اگر مدت پاكي كم باشد، احتياط لازم آن است كه بين تروك حايض و اعمال مستحاضه جمع نمايد.

 

مسأله449. لازم نيست شب اول و شب چهارم را خون ببيند ولي بايد در شب دوم و سوم قطع نشود. پس اگر از اول اذان صبح روز اول تا غروب روز سوم پشت سرهم خون بيايد و در شب دوم و سوم هيچ خون قطع نشود، حيض است ولي اگر در اواسط روز اول شروع و در همان موقع از روز چهارم قطع شود، به شرطي حيض است كه در شب‎هاي دوم و سوم و چهارم نيز خون قطع نشود.

مسأله450. اگر سه روز پشت سر هم خون ببيند و پاك شود، چنان‌چه دوباره خون ببيند و روزهايي كه خون ديده و روزهايي كه در وسط پاك بوده، روي هم از ده روز بيشتر نشود احتياط آن است كه در روزهاي پاكي، عبادت‎هاي خود را به جا آورد و آنچه را بر حايض حرام است ترك كند.

مسأله451. اگر در ايام عادت خوني ببيند كه از سه روز بيشتر و از ده روز كمتر باشد و نداند خون دمل است يا حيض، بايد آن را حيض قرار دهد.

مسأله452. اگر صاحب عادت وقتيه در ايام عادت خوني ببيند كه نداند خون زخم است يا حيض، بايد آن را حيض قرار دهد.

مسأله453. اگر خوني ببيند و شك كند كه خون حيض است يا نفاس، به احكام حيض و نفاس عمل كند، و غسل را به قصد ما في الذمه از حيض يا نفاس به جا آورد.

مسأله454. اگر خوني ببيند كه نداند خون حيض است يا بكارت، بايد خود را وارسي كند، يعني مقداري پنبه داخل فرج نمايد و كمي صبر كند، بعد بيرون آورد. پس اگر اطراف آن آلوده باشد، خون بكارت است و اگر به همه آن رسيده، حيض مي‎باشد.

مسأله455. اگر كمتر از سه روز خون ببيند و پاك شود، و بعد سه روز خون ببيند و مجموع خون اول و دوم و پاكي در بين از ده روز بيشتر نباشد، خون دوم را حيض قرار دهد، و در خون اول احتياط آن است كه جمع كند، بين كارهاي مستحاضه و ترك آنچه بر حايض، حرام است، و در پاكي در بين، كارهايي را كه بر حايض حرام است ترك كند و عبادت‎هاي خود را به جا آورد.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: