رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
جمعه: 15/مهر/1401 (الجمعة: 11/ربيع الأول/1444)

جاهایی كه نمازخواندن در آن‌ها مكروه است

مسأله907. نمازخواندن در چند جا مكروه است، و از آن جمله است: حمام، زمین نمك‎زار، مقابل انسان، مقابل دری كه باز است، در جاده و خیابان و كوچه اگر برای كسانی كه عبور می‎كنند زحمت نباشد، و چنان‌چه زحمت باشد، حرام و نماز باطل است، مقابل آتش و چراغ و در آشپزخانه و هر جا كه كوره آتش باشد، مقابل چاه و گودالی كه محل بول باشد، روبروی عكس و مجسمه چیزی كه روح دارد مگر آن كه روی آن پرده بكشند، در اطاقی كه جنب در آن باشد، در جایی كه عكس باشد اگر چه روبروی نمازگزار نباشد، مقابل قبر، روی قبر، بین دو قبر و در قبرستان.

مسأله908. كسی كه در محل عبور مردم نماز می‎خواند، یا كسی روبروی او است، مستحب است جلوی خود چیزی بگذارد، و اگر چوب یا ریسمانی هم باشد، كافی است.

 

نويسنده: