رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
چهارشنبه: 17/خرد/1402 (الأربعاء: 18/ذو القعدة/1444)

 نصاب گاو

مسأله 1920. گاو دو نصاب دارد:

نصاب اول آن سی تا است كه وقتی شماره گاو به سی رسید، اگر شرایطی را كه گفته شد داشته باشد، باید یك گوساله‎ای كه داخل سال دوم شده از بابت زكات بدهد، و احتیاط لازم این است كه گوساله نر باشد.

نصاب دوم: آن چهل است و زكات آن، یك گوساله ماده‎ای است كه داخل سال سوم شده باشد، و زكات بین سی و چهل واجب نیست، مثلاً كسی كه سی و نه گاو دارد، فقط باید زكات سی تای آن‌ها را بدهد، و نیز اگر از چهل گاو زیادتر داشته باشد تا به شصت نرسیده، فقط باید زكات چهل تای آن را بدهد، و بعد از آن كه به شصت رسید، چون دو برابر نصاب اول را دارد، باید دو گوساله‎ای كه داخل سال دوم شده‎اند بدهد، و هم‌چنین هر چه بالا رود باید یا سی تا سی تا حساب كند یا چهل تا چهل تا یا با سی و چهل حساب نماید، و زكات آن را به دستوری كه گفته شد بدهد، ولی باید طوری حساب كند كه چیزی

 

باقی نماند، یا اگر چیزی باقی می‎ماند از نه تا بیشتر نباشد، مثلاً اگر هفتاد گاو دارد، باید به حساب سی و چهل حساب كند، و برای سی تای آن زكات سی تا و برای چهل تای آن زكات چهل تا را بدهد، چون اگر به حساب سی تا حساب كند، ده تا زكات نداده می‎ماند، ولی در جایی كه رعایت این جهت ممكن نیست، مثل آن كه پنجاه گاو داشته باشد، احتیاط آن است كه چهل را بگیرد اگر چه باز هم ده تا زیاد می‌آید.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: