رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
سه شنبه: 9/خرد/1402 (الثلاثاء: 10/ذو القعدة/1444)

معاملات مكروه

مسأله 2062. عمده معاملات مكروه از این قرار است:

اول ـ ملك‌فروشی.

دوم ـ قصابی.

سوم ـ كفن‌فروشی.

چهارم ـ معامله با مردمان پست.

پنجم ـ معامله بین طلوع صبح و اول آفتاب.

ششم ـ آن كه كار خود را خرید و فروش گندم و جو و مانند این‌ها قرار دهد.

هفتم ـ آن كه برای خریدن جنسی كه دیگری می‎خواهد بخرد، داخل معامله او شود.

نويسنده: 
کليد واژه: