رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
جمعه: 12/خرد/1402 (الجمعة: 13/ذو القعدة/1444)

شرایط امر به معروف و نهی از منكر

مسأله 2862. شرایط امر به معروف و نهی از منكر پنج چیز است:

اول ـ آن كه آمر و ناهی، معروف و منكر را بشناسد، و یقین داشته باشد به وجوب معروف و حرمت منكر، و ایمن باشد از اشتباه خودش.

دوم ـ آن كه احتمال بدهد كه امر و نهی او تأثیر داشته باشد. پس اگر احتمال عقلایی ندهد كه امر و نهی او اثر دارد، وجوب آن ساقط می‎شود.

سوم ـ آن كه كسی كه واجب را ترك نموده و یا فعل حرام را به جا آورده، اصرار به آن داشته باشد. پس اگر بداند كه مرتدع شده و بعد مرتكب نمی‎شود، ساقط می‎شود.

چهارم ـ آن كه واجب‌بودن معروف و حرام‌بودن منكر در حق فاعل، منجَّز و ثابت باشد، و در ترك واجب و فعل حرام عذری نداشته باشد. پس اگر فاعل، معتقد باشد به مباح‌بودن فعل حرامی، و یا به جواز ترك واجبی، در این صورت، امر به معروف و نهی از منكر، ساقط

 

می‎شود؛ و همین‌طور است در هر موردی كه تارك واجب و فاعل حرام عذر داشته باشد. بلی، از راه تنبیه غافل و ارشاد جاهل، تنبیه و ارشاد، لازم است.

پنجم ـ آن كه در امر و نهی او مفسده و ضرری نباشد. پس با احتمال عقلایی به ضرر و مفسده، ساقط می‎شود.

نويسنده: