وریز وجوهات
شب قدر، شب نور، رحمت و شب نزول قرآن و مَطلع خیرات و سعادات، و هنگام نزول بركات و سرآغاز زندگی نوین بشر و مبدأ تحوّل و تاریخ كمال واقعی انسان‎هاست.   شب آزادی بشر. شبی كه اگر نبود و نیامده بود، شب تیره بدبختی انسان به پایان نمی‎...
جمعه: 24/ارد/1400 (الجمعة: 2/شوال/1442)

معناى ولايت تكوينى

بديهى است بحث ما در اين رساله، بحثى علمى، اعتقادى و دينى است و بحث لفظى نيست و فرقى نمى‌كند كه خصوص اين لفظ (ولايت تكوينى و ولایت تشريعى) در قرآن مجيد و احاديث شريفه باشد يا نباشد؛ زيرا اگر لفظ و اصطلاحى در قرآن و حديث نباشد، دليل بر آن نيست كه معنايى كه از آن اراده مى‌شود و براى آن اصطلاح كرد‌ه‌اند، به الفاظ و تعابير ديگر در قرآن و حديث بيان نشده و مورد نفى و اثبات قرار نگرفته باشد و نتوان حقّ يا باطل‌بودن آن معنا را از كتاب و سنّت استفاده نمود.

چنان‌که بعضى از علماى اعلام در جواب سؤالى كه از ايشان شده، طفره ‌رفته و گفته‌اند: اين دو لفظ «ولايت تكوينى و ولایت تشريعى» در آيات و احاديث وارد نشده است و معنايشان را از كسانى بپرسيد كه آنها را اصطلاح و اختراع كرد‌ه‌اند؛[1] زيرا غرض سائل ـ اگر جوياى حقيقت باشد ـ اين نيست كه اين دو لفظ شرح و تفسير شوند و دلالت آنها، برحسب لفظ يا اصطلاح معلوم گردد؛ بلكه مقصود اين

 

است: معنايى كه از آن در عرف يا اصطلاح اراده مى‌كنند و مورد نفى و اثبات قرار مى‌دهند، برحسب عقل و كتاب و سنّت، حقّ است يا باطل؟ و اگر سائل اهل ‌فتنه و اضلال باشد، همين‌گونه جواب‌ها را دستاويز قرار داده و آن را نشانه عجز علما و دانشمندان از ردّ شبهات معرفى مى‌كند و بر اضلال و اغوا، جرى‌تر و گستاخ‌تر مى‌گردد.

به يارى خداوند متعال ـ براى اينكه در توضيح مطلب اشتباهى روى ندهد ـ نخست به تمام معانى و مفاهيمى كه ممكن است مدلول و مفهوم اين دو لفظ (ولايت تكوينى و ولايت تشريعى) باشد، اشاره مى‌نماييم، سپس حقّ يا باطل بودن هر معنايى را بررسى و تحقيق مى‌كنيم.

 

[1]. شايد گمان كرده، مصلحت در سكوت و سخن نگفتن باشد، غافل از اينكه مغرضان و مزدورانى كه عمداً سم‌پاشى مى‌كنند، آن را غنيمت شمرده و از سكوت علما و روشن‌نبودن اطراف موضوع، بيشتر سوء‌استفاده مى‌نمايند، و بدون مانع، كار و مأموريت خود را انجام مى‌دهند.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: