وریز وجوهات
حجة الاسلام والمسلمین آقای رمضانی دبیر کل مجمع جهانی اهل البیت علیهم السلام با حضور در بیت مرجع عالیقدر حضرت آیة الله العظمی صافی گلپایگانی دام ظله الوارف با ایشان دیدار کرد. در ابتدا، ایشان گزارشی از فعالیت های گذشته و برنامه‌های آتی این مجمع...
يكشنبه: 7/آذر/1400 (الأحد: 22/ربيع الثاني/1443)

مهم‌ترين شرايط صلح

1. معاويه بايد به كتاب خدا و سنّت پيغمبر‌(ص) عمل نمايد.

2. بايد عموم مسلمانان از امنيّت برخوردار باشند و معاويه و دستگاه خلافت او، حقوق همه را محترم شمارند و با كينه و دشمني با كسي رفتار نكنند.

3. معاويه نبايد خود را اميرالمؤمنين بنامد.

4. در نزد معاويه اقامه شهود نشود.

(اين دو مادّه اخير بسيار پرمعنا و باارزش است و نشان مي‌دهد كه خلافت به معاويه واگذار نشده و او نبايد خود را خليفه مسلمين بداند و نبايد در امور قضايي دخالت كند).

5. معاويه نبايد براي خود وليعهد معيّن كند، امر خلافت با امام حسن‌‌(علیه‌السلام) و پس از آن حضرت با امام حسين‌‌(علیه‌السلام) است.

6. نبايد به اميرالمؤمنين‌‌(علیه‌السلام) ناسزايي گفته شود؛ و جز به نيكي از آن حضرت ياد نشود.

7. بايد حقّ هر صاحب‌حقّي ادا شود.

 

8. نبايد نسبت به حضرت امام حسن‌‌(علیه‌السلام) و حضرت امام حسين‌‌(علیه‌السلام) و اهل‌بيت ‌‌(علیهم‌السلام)  در آشكار يا نهان، نقشه سوئي اجرا شود.

9. بايد در بين ايتام كساني كه در جنگ جَمَل و صفّين، به سعادت شهادت در ركاب اميرالمؤمنين‌‌(علیه‌السلام) فايز شدند، همه‌ساله يك ميليون درهم از خراج «دارابجرد» (دارابگرد) توزيع شود.

10. شيعيان اميرالمؤمنين‌‌(علیه‌السلام) بايد امنيّت داشته باشند و كسي به آنها تعرّض نكند.[1]

چنانچه ملاحظه مي‌فرماييد، مقرّرات اين عهدنامه باتوجّه‌به اوضاع آينده و روش معاويه، تهيّه شده كه بر او تا روز قيامت حجّت باشد و اين عنصر خيانت را به دنيا معرّفي كند كه به عهد و قول رسمي خود وفا نكرد.[2]

ضمناً موادّ اين عهدنامه معاويه را، غاصب خلافت معرفي نموده و او را از اينکه اميرالمؤمنين و خليفة پيغمبر‌(ص) معرفي شود، به امضاي خودش خلع ساخت. و درعين‌حال اين عهدنامه، سندي به نفع شيعه و مستمسکي بود که اعمال خلاف معاويه تا حدّي با آن کنترل مي‌شد و زبان اعتراض مردم را به او باز نگه مي‌داشت.

 


[1]. ابوعلم، اهل‌البيت ‌‌(علیهم‌السلام) ، ص340; بسياري از مطالب اين فصل اقتباس از اين كتاب است.

[2]. براي شناختن شخصيّت كثيف معاويه به كتاب النصائح‌الكافية لمن يتولی معاويه و كتاب معاوية بن ابي سفيان في المیزان كه هر دو از تأليفات اهل‌سنّت است، مراجعه شود.

موضوع: 
نويسنده: