وریز وجوهات
بسم الله الرحمن الرحیم انّ ربّک لبالمرصاد  این روزها، جهان شاهد حوادث بسیار وحشتناک و تاسّف‌آوری است که وجدان بشریت و فطرت پاک انسان‌ها، شرمنده از این جنایات است. آیا می‌شود گروهی، خود را انسان بنامند، اما نسبت به هم‌نوع خود این همه...
جمعه: 8/مرد/1400 (الجمعة: 20/ذو الحجة/1442)

 اعتراف فريقين به فضایل حضرت علی(علیهالسلام)

س. شيعه هر دليلى براى مؤمن‌بودن على ارائه دهد، همان دليل بر مؤمن‌بودن ابوبکر، عمر و عثمان نيز دلالت مى‌کند. اگر دليل بياورند که اسلام، هجرت و جهاد على به تواتر ثابت است، همان‌طور اسلام، هجرت و جهاد ابوبکر، عمر و عثمان بلكه خلفای بنی‌امیه و بنی‌عباس نيز به تواتر نقل شده است.

اگر شيعه بخواهند ايمان و عدالت على را با نصّ قرآن ثابت کنند به آنها گفته مى‌شود، قرآن عام است و همان‌طور که شامل على مى‌شود شامل ديگران نيز مى‌شود.

اگر بگويند با روايات، ايمان و عدالت على ثابت است، گفته مى‌شود که اخبار و روايات بيشترى در مورد ايمان و عدالت ابوبکر، عمر و اصحاب آمده است و اگر ادّعاى تواتر کنند، تواتر در مورد آنها صحيح‌تر است و اگر به آنچه اصحاب نقل کرده‌اند استناد مى‌کنند، اصحاب براى ابوبکر و عمر فضایل بيشترى روايت کرده‌اند.

ج. در اين پرسش، شخص سؤال‌کننده خود را در جايگاه يک خارجي، ناصبي، ابن‌ملجم و عمران بن‌ حطان قرار داده و هرچه توانسته نسبت به حضرت اميرالمؤمنين‌(علیه‌السلام)  - آن نفس پيغمبر‌(ص) [1] - جسارت، بي‌ادبي و ناسزاگويي کرده است و علي‌(علیه‌السلام)  را تا آنجا مورد اهانت قرار داده که با خلفای بني‌اميه و بني‌عباس - که در بين آنها کساني بودند که از هيچ فسق، فجور و گناهي ابا نداشتند و حکومتشان سراسر ظلم و جنايت بود - طرف قياس قرار داده است!

 

مي‌گويد: اگر شيعه بخواهند ايمان و عدالت علي‌(علیه‌السلام)  را با نصّ قرآن ثابت کنند قرآن عام است و شامل ديگران نيز مي‌شود؛ جواب اين است که ايمان علي و عدالت علي‌(علیه‌السلام)  أظهر من الشمس است و کسي در آن شک ندارد. حتی خود شما هم در آن شک نداريد که شيعه بخواهد آن را اثبات کند.

فريقين، ايمان علي‌(علیه‌السلام)  را ثابت مي‌دانند. شما كه از خوارج مي‌گوييد، بگوييد آیا شما وکيل نواصب هستيد و از سوي آنها حرف می‌زنید؟

انکار و يا ترديد در ايمان و عدالت علي‌(علیه‌السلام) ، مثل ترديد و انکار اصل وجود آن حضرت و حضرت رسول اکرم‌(ص)  است.

آياتي که در قرآن کريم در مورد علي‌(علیه‌السلام)  است، مربوط به جنبه‌ها و مرتبه‌هاي بالاتر و والاتر آن حضرت مي‌باشد.

راجع به نقل فضايل براي ابوبکر و عمر روايتي که از آن، برتري آنها بر صحابه عادي استفاده شود وجود ندارد.

شيعه در فضايل اهل‌بيت و علي‌(علیهم‌السلام)  به اخبار متواتر ازطريق اهل‌سنّت از صحاح و از مسانيد آنها استدلال مي‌نمايد.

شما براي آن دو نفر اگر هم خبر ضعیفی نقل کنيد از کتاب‌های خود شماست که مورد قبول شیعه نیست.

در تمام کتاب‌هاي تاریخ و حديث و تفسير شيعه، يک کلمه مدح و فضيلت از اين چند نفر نيست. در عوض هرچه بخواهيد نقاط ضعف و منفي از آنها هم در کتاب‌هاي معتبر شيعه و هم کتاب‌هاي سنّي فراوان است.[2]

 


[1]. آل عمران، 61؛ فرات کوفي، تفسير، ص86؛ طبرسي، مجمع‌البيان، ج2، ص764؛ فخر رازي، التفسير‌الکبير، ج8، ص86؛ حويزي، نورالثقلين، ج1، ص348 – 349.

[2]. در پاسخ بسياری از سؤالات این كتاب، نمونه‌های بسياری از روايات در فضيلت حضرت علی× و نقاط منفی خلفا از مصادر مهم اهل‌سنّت آورده شده است.

نويسنده: