رسول الله صلى الله عليه و آله :شَعبانُ شَهري و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهري كُنتُ لَهُ شَفيعا يَومَ القِيامَةِ پيامبر صلى الله عليه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قيامت شفيع او خواهم... بیشتر
سه شنبه: 27/ارد/1401 (الثلاثاء: 15/شوال/1443)

برنامة اخلاقي اسلام

در اين دنياي پرغوغا كه بسياري از مردم از فشار مادّيّات و مدنيّت (منهاي انسانيّت) خسته شده و از سرگرداني‎هايي كه توجّه به مادّيّات براي بشر فراهم نموده، به ستوه آمده و از رواج فساد اخلاق، فحشا و بي‎عفّتي و خدعه و نيرنگ رنج مي‎برند، نياز جامعه به معنويّات و اخلاق هر روز آشكارتر مي‎شود. جمعيّتي به‌ نام تسليحات اخلاقي تشكيل شده است كه متأسّفانه چون برنامه كار آنها به‌طور جامع و

 

مستقيم از تعاليم مقدّسه اسلام الهام نمي‎گيرد، موفقيّتي به ‌دست نمي‎آورند و اگر هم سروصدايي بلند كنند، بسيار محدود و گاهي ممكن است با اغراض سياسي توأم باشد. از اين‌گونه جمعيّت‎ها و سازمان‎هاي ضعيف، كاري ساخته نيست؛ و نمي‎توانند در قلب و روح بشر وارد شده و او را در برابر همه اين خطرات بيمه نمايند.

يگانه راهي كه بشر را به سرمنزل رستگاري مي‎رساند، راه اسلام است. همان آييني كه تعاليم و برنامه‎هاي آن، همه‌جانبه و در هر عصر و زمان مترقّي‎ترين تعاليم است. همان ديني كه معنويّت و روحانيّت آن، دل‎هاي بشر را تحت نفوذ گرفته و ماه رمضانش، وضع و اوقات كار و پيشه، اداره و برنامه زندگي و... را عوض مي‎كند.

اسلام برنامه تسليحات اخلاقي عميقي از چهارده‌ قرن پيش به اجرا گذارده كه اگر همه باهم همكاري كنند تا اين برنامه از هر لحاظ اجرا شود، سطح اخلاق فاضله به ميزان بي‎سابقه‎اي بالا خواهد رفت.

اين برنامه تسليحاتي اسلام در مقابل سپاه خشم و شهوت، بي‌عفّتي و ناپاكي، جنايت و خيانت، حبّ مال و جاه، بي‎رحمي، حرص، حسد، ظلم و ستم، تجاوز به حقوق ضعفا، ضعف اعصاب و ضعف روح، ناتواني اراده و آفات ديگر، همان برنامه ماه رمضان است.

البتّه اسلام برنامه‎هاي اخلاقي و اجتماعي ديگر، بسيار دارد كه چون موضوع گفتار ما نمي‎باشد، بحث درباره آن را به فرصتي ديگر محوّل مي‎كنيم.

 

براي ما توجّه به برنامه‎هاي ماه رمضان لازم و مفيد است؛ زيرا مي‎توانيم با برنامه‎هاي آن نقاط ضعف و نواقص امور خود را برطرف كنيم.

آري، ماه رمضان، ماه روزه، قرائت قرآن، دعا و ذكر خدا، توبه و اعاده حيثيّت، ماه كمك به مستمندان و صله رحم، ادب و حسن خلق بوده و دستوراتش به‌قدري جالب و ارزنده است كه ارزش آن را با جواهرات و اموال اين دنيا نمي‎توان سنجيد. ثواب تمام اعمال حسنه و كارهاي نيك در اين ماه بيش از ماه‎هاي ديگر است.

قرائت قرآن مجيد ـ ‎به‌ويژه اگر با تأمّل در معاني آيات آن توأم باشد‎ ـ ما را به معارف حقيقي و به عالم انسانيّت، آشنا كرده و امراض روحي را شفا مي‎بخشد.

موضوع: 
نويسنده: