رسول الله صلى الله عليه و آله :شَعبانُ شَهري و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهري كُنتُ لَهُ شَفيعا يَومَ القِيامَةِ پيامبر صلى الله عليه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قيامت شفيع او خواهم... بیشتر
سه شنبه: 27/ارد/1401 (الثلاثاء: 15/شوال/1443)

مكتب «توبوا الي اللّه»

بيا در مكتب «تُوبُوا اِلَى الله»
جهان را نور رحمت كرده روشن
مبادا كفر اين نعمت نماييد
مبارك ماه و اوقات شريفي است
غنيمت دان دعا و عرض حاجات
به ‌خود آ اي گنه‌كار نگون‌حال!
بيا با خالق خود آشنا شو
خدايا! از كرم بر من ببخشاي
ز ما بر احمد(ص) و آلش تحيّات
 

 

ز قرآن آيه «لَاتَقْنَطُوا» خوان
منوّر شد ز اشراقش دل و جان
كه نعمت سلب مي
گردد ز كفران
به لهو و بيهده ضايع مگردان
نماز و روزه و نيكي به اخوان
رها كن رشته بيداد و طغيان
مرو زين بيش، اندر راه شيطان
به رويم باز كن ابواب عرفان
فروزان تا بود مهر درخشان
[1]
 

 
 

[1]. اشعار از نگارنده.

موضوع: 
نويسنده: