وریز وجوهات
بسمه تعالی إنّا للّه و إنّا الیه راجعون درگذشت مرحوم مغفور سلالة السادات حجة الإسلام آقای حاج سیدعبدالحسین چهل اخترانی رحمة‌ اللّه علیه، موجب تأثر و تأسف گردید. آن مرحوم یکی از خادمان با اخلاص دربار ملائک پاسبان حضرت سید الشهدا صلوات اللّه و...
شنبه: 3/مهر/1400 (السبت: 17/صفر/1443)

فصل سوم
ریحانه پيامبر(ص)

يكي از مظاهر محبّت و عاطفة پدر و مادر، نسبت به فرزند، بوسيدن اوست. در جاهليت، و پيش از ظهور آفتاب درخشان هدايت اسلام، ارزش عاطفه و احساسات پاك انساني مخصوصاً در بين عرب‌ها از ميان رفته بود. رَحم، مهر، رأفت، رحمت و رقَّت قلب را يك نوع ضعف نفس شمرده و سنگدلي را افتخار مي‏دانستند. وحشتناك‏ترين مظهر قساوت قلب و سقوط عواطف، همان زنده‌به‌گوركردن دختران بود. پدرها با دست خود دختران خود را زنده در گور مي‏كردند.

بوسيدن فرزند، و اظهار عاطفه نسبت به او عار و ننگ شمرده مي‏شد، به‌ويژه اگر فرزند، دختر بود. اگر كسي فرزند خود را مي‏بوسيد ديگران از كار او متعجّب مي‌شدند.

گردن‌كشان و متكبّران، بوسيدن طفل و به دوش سواركردن او را به‌دور از ابهّت و حشمت مي‌دانستند. اينان با رياكاري و تشريفات، خود را در نظر مردم بزرگ نشان مي‌دادند.

 

نويسنده: