رسول الله صلى الله عليه و آله :شَعبانُ شَهري و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهري كُنتُ لَهُ شَفيعا يَومَ القِيامَةِ پيامبر صلى الله عليه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قيامت شفيع او خواهم... بیشتر
سه شنبه: 27/ارد/1401 (الثلاثاء: 15/شوال/1443)

بر دوش پيامبر(ص)

جمعي از اهل‌سنّت مانند ابن‌حجر عسقلاني[1] از ابوهريره، عبدالله و بغوي از شداد بن الهاد، و ابي‌نعيم در حلية‌الاولیاء از ابن‌مسعود، و ابي‌حاتم از عبدالله[2]، و جابر و ابن ابي‌الفراء از انس؛ نوازش و اظهار محبّت پيغمبر‏‌(ص) به حسن و حسين‏‌(علیهماالسلام) را روايت كرده‏اند.[3]

از اين احاديث استفاده مي‏شود كه آن حضرت‌(ص) هميشه حسنين‌(علیهماالسلام)  را به دوش مي‏گرفت؛ آنان در حال نماز و در حالات ديگر بر كتف آن حضرت‌(ص) مي‏نشستند و پيامبر اعظم‌(ص) كمال لطف و مهرباني را نسبت به آنها ابراز مي‏داشت. از بعضي از اين احاديث، مانند «حديث انس»، شدّت محبّت پيغمبر‏‌(ص) ‏ به آنها و توبيخ سخت نسبت به كسي كه قدر و منزلت آنها را نشناسد، استفاده مي‏شود.

ابوسعيد در شرف‌النبوّه (شر‌‌ف‌المصطفی) روايت نموده كه پيامبر‏‌(ص) نشسته بود كه حسن و حسين‌(علیهماالسلام) به‌سوي او آمدند. چون رسول خدا‌(ص) آنها را ديد

 

به‌خاطر ايشان برخاست و آمدنشان را دير شمرد (يعني فرمود: دير آمديد يا چرا دير آمديد؟) پس از آنها استقبال كرد و آنها را بر دوش خود گذارد و فرمود:

«نِعْمَ الْمَطِيُّ مَطِيُّكُمَا، وَنِعْمَ الرَّاكِبَانِ أَنْتُمَا»؛[4]

«خوب مركبي است مركب شما، و خوب سوارهايي هستيد شما!».

 

 

 

2. ابن‌حجر عسقلانی، الاصابه، ج2، ص62.

[2]. طبری، ذخائرالعقبی، ص123.

[3]. ابن‌حجر عسقلانی، فتح‌الباری، ج4، ص278.

[4]. ابوسعید، شرف‌المصطفی، ج5، ص293؛ ر.ک: ابن‌شهرآشوب،  مناقب آل ابی‌طالب، ج3، ص158؛ طبری، ذخائرالعقبي، ص130.

نويسنده: 
کليد واژه: