رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
سه شنبه: 25/مرد/1401 (الثلاثاء: 18/محرم/1444)

ستارگان سپاه سیّدالشهدا(ع)

حبیب بن مظاهرها و مسلم بن عوسجهها، همه از كسانی بودند كه سوابقشان در اسلام بر بیشتر سپاه كوفه به‌خصوص سران نامردشان پوشیده نبود و همه، آنها را به زهد، پارسایی، حفظ قرآن، عبادت و شخصیت می‌شناختند.

ابوعمرو نهشلی به تهجّد و كثرت نماز توصیف می‌شد؛ همچنین سوید بن عمرو به شرافت و كثرت نماز، مشهور بود.

قارب، غلام امام، قاری قرآن بود، شؤذب، مجلس روایت داشت و از

 

مشایخ حدیث بود، همچنین بریر بن خضیر از قراء قرآن بود. قیس بن مسهر و عمرو بن خالد و ابوثمامه و سوید و عبدالله بن عمیر و سعید بن عبدالله و... همه از شخصیت‌هایی بودند كه حضورشان در ركاب امام‌(علیه‌السلام) و فداكاری‌هایشان حقانیت خود و گروهشان را ثابت می‌كرد. علاوه بر اینكه جمعی از صحابة پیغمبر(ص) مانند: انس بن حارث، حبیب بن مظاهر، مسلم بن عوسجه، ابوسلامه و هانی، عبدالرحمن بن عبد رب انصاری و عبدالله بن یقطر نیز به شرف افتخار جان‌نثاری حسین‌(علیه‌السلام) مشرّف بودند. اصحاب حسین‌(علیه‌السلام) شامل بزرگان، حاملان حدیث، عبّاد، زهّاد، قرّاء مشهور و صاحبان سوابق در مغازی بودند كه كشتن هریك از آنها سندی معتبر برای محكومیت و بطلان طرف مقابل بود.